VELP – Carnavalsvereniging De Narrenkap. De Narrenkap is jarig en viert komend jaar haar 66-jarig jubileum. Maar naast feestvieren is er ook tijd voor bezinning, herdenken en bedanken.

In de Oude Jan in Velp was zaterdag een herdenkingsdienst waar Prins Peter Erren met hofhouding en alle leden, jong en oud, aanwezig waren. De dienst werd geleid door Ds. Dick Juijn.

Met het aansteken van de kaarsen werden allen herdacht die niet meer in ons midden zijn. Puur Zang onder leiding van Ton Schimmel en Hans Grotenbreg op piano zorgden voor de muzikale omlijsting.

In 1984 heeft De Narrenkap een bijzondere orde ingesteld met goedkeuring van de senaat. Deze orde kan op protocollaire wijze worden uitgereikt aan personen, die zich op buitengewone wijze hebben ingezet op sociaal, cultureel en/of maatschappelijk gebied.

Foto: Jochem Pluim

Foto: Jochem Pluim

Gelet op de buitensporige verdiensten en jarenlange onvermoeibare inzet voor de Narrenkap hebben Grootvorst Arjan Flipse en Commandeurs in de orde van de Oude Jan, Jan Erren en Henk Heus, uit hoofde van hun functie daartoe gemachtigd, besloten deze hoge onderscheiding toe te kennen aan voorzitter Jan Willem Bosveld.