Lintjesregen in Rheden: deze inwoners kregen een Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding voor Frans Herlaar uit Dieren.

VELP – In de gemeente Rheden kregen woensdag zeven inwoners een lintje opgespeld. De decorandi kregen de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Petra van Wingerden. Zes inwoners mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder een overzicht:

Jan Hulsing: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jan Hulsing zet zich al 29 jaar in voor de Oranjevereniging Spankeren in de functie van penningmeester en vicevoorzitter. Hij zorgt er onder andere voor dat door een gezonde financiële exploitatie, kinderen gratis kunnen genieten van de kermis in Spankeren. Daarnaast is hij medeoprichter en bestuurslid van de Belangenvereniging Spankeren en heeft hij lange tijd de rol van voorzitter vervuld. De heer Hulsing heeft jaren met grote inzet en toewijding invulling gegeven aan het doel van de belangenvereniging, namelijk het behartigen van de belangen van hen die in Spankeren wonen en/of werken. De heer Hulsing had een sturende rol bij de realisatie van de dorpsvisie, was participant bij het Dorpsplan en nam hij deel aan het gemeentelijk overleg Kleine Kernen. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan het boek ‘Spankeren….nog nooit van gehoord’ en beheert hij de webpagina van de vereniging.

Annie Veldhuis-Bosch: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Annie Veldhuis is sinds 1960 lid van de Vereniging Vrouwen van Nu, afdeling Dieren. Zij heeft jarenlang de taak van penningmeester vervuld. Daarnaast heeft zij zich 25 jaar ingezet als vrijwilliger voor de vereniging. Zij bezocht met veel geduld en aandacht langdurige zieken. Door haar hoge leeftijd en ziekte was zij in 2015 genoodzaakt hiermee te stoppen. Bij het inloophuis Dieren was zij vele jaren bestuurslid en een vrijwilliger met een luisterend oor. Ook was zij als ambtsdrager en diaken maar liefst 16 jaar actief bij de Protestantse gemeente Dieren. Daarnaast is zij al vele jaren vrijwilliger bij de Telefooncirkel, de Voedselbank en bij de Stichting Wereldwinkel Dieren. Naast al deze werkzaamheden was zij ook nog vele jaren mantelzorger voor haar moeder.

Frans Herlaar: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Frans Herlaar vervult sinds 1973 diverse functies bij de Christelijke Drum- en Showfanfare Gelreband. Hij begon als vrijwilliger mee te helpen aan de bouw van het clubgebouw en werd verzamelaar en vervoerder van oud papier. Ook werd hij financieel adviseur van de supporterscommissie. Hij organiseerde acties om geld in te zamelen voor de aankoop van instrumenten en uniformen. Hij was vrijwilliger bij de bouw van het nieuwe clubhuis. Ook is hij van 1980 tot 1993 bestuurslid geweest. Tot op heden vervult hij diverse functies binnen de muziekvereniging. Hij is vrijwilliger bij de bar, organisator van het vervoer van de instrumenten bij optredens of repetities op andere locaties en vanaf 2007 is hij secretaris. Ook is hij het aanspreekpunt voor alle optredens. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het maken en bezorgen van het clubblad en de donateurskaarten en het maken van affiches voor concerten, taptoes en rommelmarkten.

Jan Hoeflak uit Velp: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Janny Hoeflak was lid van de sectorraad en het sectorbestuur van de FNV, sector Uitkeringsgerechtigden. Zij is de spil van de sector geweest en stimuleerde activiteiten en werkgroepen, waar ze zelf aan deelnam. Ze leverde een bijdrage aan diverse beleidsnotities en was actief als afgevaardigde naar congressen. Ook stimuleerde ze CAO-beïnvloeding door bij bestuurders en kaderleden van andere sectoren om aandacht te vragen voor de belangen van uitkeringsgerechtigden. Mevrouw Hoeflak is tot op heden vrijwilliger bij de FNV Belastingservice als belastinginvuller en verzorgt de aangifte inkomstenbelasting en de wijzigingen voor de toeslagen voor de FNV-leden op verschillende locaties.
Mevrouw Hoeflak is bestuurslid geweest van AbvaKabo FNV, tegenwoordig FNV in Zoetermeer. Ze was actief als voorzitter van de FNV-delegatie in de ledenraad van coöperatie PGGM en sinds 2012 ook bestuurslid van deze coöperatie. Mevrouw Hoeflak was lid en adviseur van de Landelijke Cliëntenraad en is tot op heden vicevoorzitter van de Landelijke Cliëntenraad in Den Haag. Zij is actief voor de LCR op voordracht van FNV.

Ab Booij: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Ab Booij is sinds 1966 organist van de Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg. Hij begeleidt de gemeentezang tijdens de kerkdiensten op het orgel. Tot 2002 elke zondagmorgen, daarna om de twee weken. Hij heeft zich laten kennen als een organist op wie de Gemeente echt kan bouwen. Hij levert een waardevolle bijdrage aan de kerkdiensten door zijn vakkundig orgelspel maar ook door een spirituele meerwaarde te geven aan de kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten. Hij wordt dan ook op handen gedragen door de Protestantse Gemeente en werkt uitstekend samen met de huidige predikant en zijn talrijke voorgangers.

Derk Terbeek: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Derk Terbeek heeft zich, zowel tijdens zijn werkzame leven bij Vitens als na zijn pensionering in 2003, gedurende een lange reeks van jaren ingezet voor leden en kaderleden van de vakbeweging Abva. Later gewijzigd in AbvaKabo FNV afdeling Arnhem. Hij is een zeer betrokken en bekwaam kaderlid en heeft in die hoedanigheid gedurende 49 jaar een groot aantal functies met enthousiasme vervuld. Hij was secretaris, lid congresdelegaties, lid jubilarissencommissie en penningmeester. Momenteel is hij nog steeds actief als penningmeester van het AbvaKabo FNV-netwerk Arnhem. En sinds 1989 is hij een enthousiast bestuurslid van de Vereniging Vakantieverblijven Vitens. Ook heeft de heer Terbeek zich vele jaren ingezet voor de oudercommissie van de basisschool Rheder Enk, de Avondvierdaagse in Rheden en de Golfclub De Breuninkhof in Bussloo.

Joop Dahles: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Joop Dahles is al 45 jaar als penningmeester actief bij de Eerste Velpse Hengelsportvereniging ‘De Winde’ in Velp. Hij verzorgt ondermeer de lidmaatschapsaanvragen via de website en onderhoudt wekelijkse contacten met de verkooppunten van de dagvergunningen. Hij verzorgt de tijdige afgifte van de diverse vergunningen en voert samen met de voorzitter gesprekken met leden die tijdens een politiecontrole hun vergunning niet bij zich hadden. Sinds zijn pensionering in 2009 is hij vrijwel dagelijks actief binnen de vereniging. Ook is hij al 17 jaar vrijwilliger bij de Tennisvereniging Presikhaaf in Arnhem. Hij begeleidt nieuwe leden als sparringpartner, verzorgt het wekelijkse onderhoud aan tennisbanen, assisteert bij het onderhoud van het tennispark en is medeorganisator van de 55+competitie.