Rheden zet in op hulp rond geboorte bij kwetsbare gezinnen

Foto: archief Studio Rheden

DE STEEG – Rheden trekt dit jaar ruim 150.000 euro uit voor jeugdgezondheidszorg in de vorm van begeleiding van kwetsbare gezinnen voor de geboorte en in de eerste levensjaren van het kind. Ook is de gemeente nu verantwoordelijk voor het rijksvaccinatieprogramma. De gemeente maakt zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad in de gemeente.

Gemeenten hebben de taak om gezondheidszorg aan te bieden voor de jongeren van 0 tot 18 jaar. Deze zorg is vooral gericht op preventie en het bieden van lichte ondersteuning en advies. Voor zwaardere gevallen komt jeugdhulp in beeld. De gemeenteraad van Rheden stelt hiervoor 157.000 euro subsidie beschikbaar. Dat is iets meer dan vorig jaar.

Voorkomen schoolverzuim
Er worden afspraken gemaakt over het basispakket jeugdgezondheidszorg met alle regiogemeenten, maar lokaal maatwerk is mogelijk. Zo zijn er in Rheden extra spreekuren in het basis- en voortgezet onderwijs en wordt er via een jeugdarts ingezet op het voorkomen van schoolverzuim.

Bekijk hier de reactie van verantwoordelijk wethouder Gea Hofstede.
Tekst loopt door onder de video.

De gemeente start dit jaar met het programma ‘stevig ouderschap’. Kwetsbare aanstaande ouders krijgen begeleiding vanaf de periode voor de geboorte tot en met de leeftijd van 2,5 jaar. Dit in aanvulling op een actieprogramma ter ondersteuning van de eerste 1.000 levensdagen van een kind, waarvoor Rheden als ‘GIDS-gemeente’ al extra geld krijgt.

Sinds dit jaar valt ook het rijksvaccinatieprogramma onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor heeft Rheden 70.000 euro gereserveerd.
‘Dalende vaccinatiegraad baart zorgen’

‘Een goede start is van groot belang. Die begint bij goede zorg voor alle kinderen en aanstaande ouders’, zegt verantwoordelijk wethouder Gea Hofstede. ‘De vaccinatieprogramma’s zijn van hoge kwaliteit, daar ben ik blij mee. Ik roep iedereen op om er gebruik van te maken.’ De wethouder geeft aan dat de dalende vaccinatiegraad in de gemeente reden geeft tot zorgen.