Voorkom bouw megastal op landgoed Middachten

Foto: Martin de Jongh

RHEDEN – GroenLinks wil van Gedeputeerde Staten van Gelderland weten of er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat er een megastal op het landgoed Middachten gebouwd gaat worden.

Gezien de beslissing van de regering met betrekking tot de stikstofcrisis is het zeer goed mogelijk – vanwege de ligging van deze veehouderij – dat de overheid deze veehouderij uiteindelijk moet uitkopen.

Voor het landgoed Middachten is een vergunning verleend voor een nieuwe veehouderij. Deze zal komen te liggen op circa 360 meter van het Natura 2000-gebied Rijntakken, op 840 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe en 8.000 meter van het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen. De vergunning is net voor de stopzetting van het PAS systeem verleend en de veehouderij moet nog gebouwd worden.

De beslissing van de Nederlandse regering over de stikstofcrisis maakt duidelijk dat de provincies verantwoordelijk worden voor het instellen van bufferzones rondom N2000 gebieden en het nemen van maatregelen.

Dit om tot verminderde depositie van ammoniak en stikstof te komen in N2000 gebieden, zodat de natuur zich kan herstellen. Sommige situaties zullen echt urgent moeten worden opgepakt om “ongelukkige” situaties te voorkomen.