Rozendaal was al rijk, maar is nu nóg rijker

Foto: Kasper Siebrands

ROZENDAAL – Rozendaal kan in tegenstelling tot gemeente Rheden de komende jaren miljoenen aan haar reservepotjes toevoegen. Bezuinigingen zoals in veel omliggende gemeentes zijn niet nodig. De gemeente kiest ervoor de belastingen niet te verhogen.

De Rozendaalse begroting laat de komende jaren structureel een plus zien. Ondertussen stijgen de verschillende reservepotjes van 10,3 miljoen euro nu, naar 12,7 miljoen euro in 2023. Met een jaarlijkse begroting van ongeveer 4,5 miljoen euro heeft de gemeente dan bijna drie jaarbegrotingen in kas. Dat is een flinke smak geld in vergelijking met andere gemeentes.

Weinig uitkeringen en zorg
Dat financiële zorgen aan Rozendaal voorbijgaan, is voor een deel te verklaren doordat de gemeente weinig kosten voor haar inwoners maakt. Zo heeft Rozendaal welgeteld drie huishoudens met een bijstandsuitkering. Kinderen in uitkeringsgezinnen zijn er niet. Ook kent de gemeente geen werkloze jongeren.

Jongeren die met jeugdbescherming of reclassering te maken hebben, zijn er in Rozendaal ook niet. De overige jeugdhulp ligt onder het gemiddelde voor kleine gemeentes en leidt niet tot tekorten. Toch wil Rozendaal kijken naar mogelijkheden om deze te beperken. Ook gebruiken Rozendaalers maar weinig zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dure woningen
De belasting op woningen (ozb) is procentueel niet zo hoog in Rozendaal. Maar de gemiddelde woningwaarde is met 469.000 euro verreweg de hoogste van de provincie. Absoluut gezien zijn de inkomsten per huishouden hierdoor hoog voor de gemeente.

In de raadsvergadering van dinsdag 5 november neemt de gemeenteraad een besluit over de meerjarenbegroting.