Rheden ‘praktisch, flexibel en pragmatisch’ in tornadocrisis

Foto: Youtube / DesDrones

DE STEEG – De gevolgen van de tornado die begin juni delen van Rheden en de Posbank trof, zijn nog altijd merkbaar, constateert de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Maar het crisismanagement is grotendeels goed verlopen, blijkt uit de evaluatie.

Maanden later is de gemeente nog bezig met het opruimen van bomen en het maken van plannen voor herplanten. De tornado liet een schadespoor achter van zo’n 10 kilometer lang en 50 tot 150 meter breed.

In de evaluatie richt de VGGM zich met name op de rol van de gemeente in de eerste 24 uur na de ‘ongekende storm met verwoestende gevolgen’.

‘Handen zijn uit de mouwen gestoken’
Rheden zou zich een ‘praktische, flexibele en pragmatische organisatie’ hebben getoond die ‘prima in staat bleek haar taken in het kader van bevolkingszorg goed uit te voeren’. De ‘handen zijn uit de mouwen gestoken’ om onder meer snoei- en opruimwerkzaamheden uit te voeren, afzettingen te regelen en asbest te lokaliseren en saneren.

‘Voor iets wat nog nooit zo is voorgekomen, is het erg goed gegaan en hebben alle partijen gedaan wat ze konden doen op dat moment’, zegt een gemeentelijk medewerker volgens de VGGM terecht.

Asbestlocaties
Verbeterpunten waren er ook. Geneeskundige zorg was niet aangesloten in het crisisoverleg en documenten voor asbestincidenten zijn niet gebruikt. Maar dat heeft geen grote gevolgen gehad. Wel hadden beschikbare systemen bijvoorbeeld het in beeld brengen van de asbestlocaties sneller kunnen laten verlopen.

De samenwerking met de politie was wisselend. Toen het ‘ramptoerisme’ op gang kwam werd hun aanwezigheid gemist.

Respectloze houding
Het rapport spreekt verder van een ‘respectloze houding’ richting verkeersregelaars door een groot aantal weggebruikers. Dat is volgens hen een landelijke tendens. Deze werd versterkt door een ‘minder goede informatiepositie’ van de verkeersregelaars. Termen als ‘wellicht’, ‘in principe’ en ‘waarschijnlijk’ werden te veel gehoord waar feitelijke informatie ontbrak.

Een goed draaiboek voor crisisbeheersing was er niet. De VGGM adviseert een checklist op te stellen op basis van dit incident.