Verpaupering en wantoestanden rondom Velpse studentenhuizen

Foto: Kasper Siebrands

VELP – Aangevreten plastic zakken, opengescheurde kartonnen dozen en beschimmelde matrassen die in de voortuin zijn gedumpt. Heiko ter Horst spreekt van ‘verpaupering en wantoestanden’ bij de Velpse studentenhuizen in zijn straat .

Verschillende malen deed Ter Horst zijn beklag bij de gemeente Rheden over de panden aan de Zuider Parallelweg. Volgens hem is er actie toegezegd. ‘Toch is het effect daarvan nul komma nul.’

‘Situatie verslechtert alleen maar’
‘Sterker nog, de situatie verslechtert alleen maar’, schrijft Ter Horst. ‘Bepaalde studentenhuizen zijn zo langzamerhand omgeven door bergen afval.’ Hij wil dat de gemeente een vuist maakt naar de verantwoordelijke bewoners en eigenaren van deze panden: ‘Het is onaanvaardbaar dat studenten of arbeidsmigranten op onverschillige en brutale wijze het woongenot van vaste inwoners frustreren.’

Ook wijst Ter Horst op de veiligheid. Één van de panden zou dusdanig vervallen zijn dat bakstenen uit de gevel dreigen te vallen.

Zijn verhaal vindt gehoor bij de VVD-fractie. Yola Hopmans stelt de situatie bij het college aan de orde. De fractievoorzitter wil onder meer weten wat er gedaan is aan handhaving en of de bewoners en eigenaren al zijn aangesproken. Ook vragen de liberalen welke acties er nog komen.