Voorlichtingsavonden bij Scholengemeenschap Het Rhedens

Foto: Kasper Siebrands

RHEDEN – Scholengemeenschap Het Rhedens organiseert deze maand voorlichtingsavonden voor ouders van groep 8 leerlingen. De voorlichtingsavond op Het Rhedens Dieren is op dinsdag 18 februari 2020 vanaf 19.00 uur en de voorlichtingsavond op Het Rhedens Rozendaal is woensdag 19 februari 2020 vanaf 19.30 uur.

Tijdens de voorlichtingsavond wordt informatie gegeven over de bijzonderheden van de locaties, zoals de onderwijsprogramma’s en de onderwijskundige ontwikkelingen op Het Rhedens. Ook wordt duidelijk voor welke leerlingen Het Rhedens een goede keuze kan zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om specifieke vragen te stellen.

Het Rhedens: “Het Rhedens is een algemeen bijzondere scholengemeenschap voor iedereen. Het doel van ons onderwijs is leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving, én bijdragen aan hun persoonlijke vorming.

Alleen een diploma halen vinden we niet genoeg. We willen dat de leerling zijn talenten maximaal ontplooit en zich ontwikkelt tot een betrokken, sociale en zelfbewuste deelnemer aan de samenleving. Daarom is ons motto ‘leren, ontplooien, samenleven’.”