Secretariswissel bij ChristenUnie

Foto: Studio Rheden

DIEREN – Tijdens de algemene jaarvergadering van de ChristenUnie afdeling Rheden en omgeving heeft Jan Stehouwer na decennia trouwe dienst afscheid genomen als secretaris. 

Van voorzitter Jan Hekman ontving Stehouwer bloemen en een dankwoord. Als opvolger koos de vergadering Arie Rijneveld. Stehouwer blijft actief als raadsvolger.

Fractievoorzitter Hendri Witteveen gaf vervolgens aan wat er momenteel in de Gemeenteraad en fractie speelt.

Foto: Studio Rheden