Rheden wil minder zorgcliënten en een stop op arbeidsmigranten

Foto: Google Streetview

DE STEEG – Het aantal gehuisveste zorgcliënten moet met een derde naar beneden en er mogen geen extra arbeidsmigranten meer bij. Dat wil de gemeente Rheden. Ook moet er een betere spreiding komen van deze doelgroepen. De leefbaarheid in de wijken zou namelijk te veel onder druk staan.

Er wonen ongeveer 1000 arbeidsmigranten in de gemeente. Het grootste deel daarvan in Velp, namelijk 83 procent. Op het inwonerstotaal is dat met 2,3 procent onder het landelijk gemiddelde van 3,9 procent.

Maar omdat slechts 300 van hen ook daadwerkelijk in de gemeente werken, vindt het college het voldoende zo en wil er geen meer bij hebben.

‘Tomaten niet geplukt en supermarkten niet bevoorraad’
Ook zouden de arbeidsmigranten een grote bron van overlast zijn. Bij een groot Velps complex heeft de politie de afgelopen jaren honderd meldingen geregistreerd. Dat zou variëren van ernstige geweldplegingen en prostitutie tot geluidsoverlast, drugs en alcohol.

Wel ziet de gemeente het belang van arbeidsmigranten. ‘Zonder hen worden de tomaten niet geplukt en onze supermarkten niet bevoorraad.’

‘We hebben er echt wat aan als arbeidsmigranten zich Rhedenaar gaan voelen’, stelt GroenLinks-raadslid Constans Pos. Maar daar gaat burgemeester Carol van Eert niet in mee. ‘Het zijn steeds weer andere mensen. Die hechten zich niet aan onze samenleving.’

‘Verdeling niet solidair’
En hoewel het een totaal andere doelgroep is, zou ook de concentratie van zorgcliënten de leefbaarheid in wijken verslechteren. Met 3,7 cliënten per 1000 inwoners zit Rheden boven het regionale gemiddelde, in een regio die toch al veel zorgcliënten heeft.

‘De verdeling binnen de regio is niet solidair’, meent wethouder Gea Hofstede. Alleen Arnhem heeft er in verhouding meer. Ook de zorgcliënten binnen de gemeente Rheden bevinden zich hoofdzakelijk in Velp.

Er wordt gestreefd naar een afname van minimaal een derde van de plekken voor beschermd en begeleid wonen. Bij een vijftal van deze panden zijn de afgelopen jaren vijftig tot honderd meldingen gedaan. Daarbij gaat het onder meer om geluidsoverlast, mishandelingen, wapenbezit, drugs- en alcohol, diefstal en vernielingen.

‘Niet rücksichtslos sturen op cijfers’
‘Maar met die afbouw gaan we niet rücksichtslos sturen op cijfers’, stelt Hofstede. ‘Dat zullen we op natuurlijke momenten doen.’

Hoe de gemeente de voornemens precies voor elkaar wil krijgen, is nog niet duidelijk. Gekeken wordt naar lokale regelgeving als bestemmingsplannen en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze invulling volgt nadat de voorliggende visie is vastgesteld.

De stemming is over twee weken. Maar gezien de reacties dinsdagavond uit de raad en de complimenten die Hofstede ook kreeg voor haar plan, zal dit vermoedelijk worden goedgekeurd.