Rheden vraagt Provincie Gelderland extra geld

Foto: Pixabay

RHEDEN – De gemeenteraad van Rheden doet een oproep aan het college van Gedeputeerden van de Provincie Gelderland om een Noodfonds Coronavirus voor gemeenten in te stellen. Deze oproep staat te lezen in de brief die eerder deze week is verzonden naar de Provincie.

Hoewel de Rijksoverheid en de Provincie ondersteunende maatregelen hebben aangekondigd, verwacht de gemeenteraad van Rheden niet dat dit voldoende zal zijn om de financiële tegenvallers, veroorzaakt door het coronavirus, op te vangen. Het gaat hierbij om veel extra uitgaven.

Extra kosten
– Extra capaciteit (mensen en middelen) voor uitvoering van Rijksmaatregelen.
– Continuïteit bieden aan zorgaanbieders.
– Zeer forse verhoging van gebruik van reguliere bijstand.
– Vrijwilligersorganisaties die onder druk staan; inkomsten die bij alle sport- en cultuurinstellingen maandenlang wegvallen.
– Misgelopen inkomsten door het sluiten van sportvoorzieningen en zwembaden.
– Vertraging van de uitvoering van bezuinigingsmaatregelen.
– Uitstel belastingmaatregelen inwoners en ondernemers die kunnen leiden tot afstel door faillissementen.
– Laptops voor gezinnen, andere vormen van onderwijsondersteuning.
– Extra kosten door vertraging van projecten als gebiedsontwikkeling en duurzaamheid.

100 euro per inwoner
Om deze kosten te kunnen betalen, stelt de gemeenteraad de Provincie voor een Noodfonds Coronavirus voor gemeenten in het leven te roepen. Via dit noodfonds kan de Provincie snel en met zo min mogelijk administratieve druk, gemeenten ondersteunen bij het ontstaan van onvoorziene extra kosten in deze bijzondere tijd. De raad is van mening dat voor het noodfonds in totaal 210 miljoen Euro nodig is. Dat betekent een bedrag van 100 euro per inwoner van Gelderland.

Financiële situatie
De Coronacrisis treft heel Nederland en alle inwoners en dus ook alle gemeenten. De gemeenten worden geconfronteerd met forse extra uitgaven, waarvoor slechts een deel door een tegemoetkoming van het Rijk wordt gedekt, zo meld gemeente RHeden.

De begrotingen van gemeenten staan al lange tijd onder zware druk door de drie decentralisaties. De hoge uitgaven voor onder meer de uitvoering van Jeugdzorg en WMO, waarvoor onvoldoende middelen door het Rijk zijn meegegeven, drukken zwaar op de begroting van de gemeente.

“Het water staat ons, net als bij veel andere gemeentes, aan de lippen. Daarom vragen wij ook om een onorthodoxe aanpak bij het beschikbaar stellen van de financiële middelen zodat we lokaal goed ons werk kunnen blijven doen voor onze inwoners. Het is belangrijk dat er nu snel gehandeld kan worden om rust en duidelijkheid te scheppen niet alleen voor onze Rhedense inwoners maar voor alle inwoners van Gelderland”, aldus de gemeenteraad van Rheden in haar brief.