Rhedenaren gaan betalen voor afval, vrees voor dumpingen

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – Vanaf 1 juli gaan inwoners van de gemeente Rheden betalen voor bepaalde afvalstromen. Was het op laten halen van grofvuil eerst nog gratis, dat wordt nu 15 euro per kubieke meter. En ook voor het wegbrengen van afval naar het recycleplein in Doesburg gaan tarieven gelden.

‘Hebben we wel voldoende aandacht voor het voorkomen van de vervuiling van de omgeving’, vraagt VVD-raadslid Jaap Uijthof zich af, wijzend naar buurgemeente Arnhem waar het gewijzigde afvalbeleid momenteel tot forse extra vervuiling lijkt te leiden. En ook Jorine Dirks (SP) vreest het risico van afvaldumpingen als het op laten halen van grofvuil niet meer gratis is.

‘Kiezen makkelijkste oplossing’
Zwerfafval is een punt van aandacht, geeft wethouder Dorus Klomberg toe. ‘Zeker als je ziet wat er in Arnhem gebeurt.’ Daaruit blijkt volgens hem dat een verandering van het systeem ook een verandering kan betekenen in hoe inwoners omgaan met hun afval. ‘Mensen die het lastig vinden om mee te veranderen, kiezen daarin de makkelijkste oplossing waardoor de overlast toeneemt.’

De vrees voor dumpingen is een terechte, vult de verantwoordelijk ambtenaar aan. ‘Verandering roept gewoon weerstand op. Mensen proberen toch altijd ergens zo goedkoop mogelijk vanaf te komen.’ Goede communicatie en vroegtijdig informeren moeten daarbij helpen.

Als mensen kennelijk niet bereid zijn om een bedrag te betalen maar ervoor kiezen om het ‘maar zo op straat te zetten’: moeten wij dat daarom als gemeente dan maar blijven betalen, vraagt Klomberg zich af. ‘Of moeten we mensen aanspreken op dat gedrag en motiveren om dat niet meer te doen.’ Mensen hebben volgens hem ook een eigen verantwoordelijkheid.

‘Afval niet kosteloos’
‘En afval is nu eenmaal niet kosteloos.’ Dat betekent volgens Klomberg dat de burger via de belastingen de afgelopen jaren in feite ook al voor deze kosten betaalde.

De nieuwe tarieven helpen volgens hem in de toch al krappe gemeentefinanciën. Ook volgt dit het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Onderscheid tussen hoge en lage inkomens wordt daarin niet gemaakt, reageert hij op de vraag van Dirks.

Formeel beslist de gemeenteraad volgende week over de nieuwe tarieven, maar omdat geen enkele partij weerstand toonde gaat het als een zogeheten ‘hamerstuk’ door. Daarbij is de verwachting dat er unaniem zal worden ingestemd.