Het mysterie achter de linten in Park Daalhuizen is opgelost

Foto: Studio Rheden

VELP – Waarom hangen er mysterieuze linten in Park Daalhuizen? Dat was dagen lang de vraag van veel bezoekers in het park. Het mysterie is opgelost. De linten om de acht bomen zijn daar als protest opgehangen door buurtbewoners. Die zijn niet blij dat er te veel bomen worden gekapt in het bekende park in Velp. De gemeente wil namelijk al 26 van de in totaal 34 bomen kappen.

Met een grote groep buurtbewoners van park Daalhuizen hebben initiatiefnemers Daniel Doornberg, Arthur Ohm en Georgine van den Bosch zich daarom verenigd vanaf de eerste bekendmaking van de plannen.

De buurtbewoners zitten al ruim twee jaar aan tafel met de gemeente Rheden. Ze praten en denken mee om samen tot een goed ontwerp en plan van uitvoering te komen in samenwerking met buurtbewoners en gemeente Rheden maar ze komen er niet samen uit.

Zie ook: Mysterieuze linten in park Velp.

Budget
Het ontwerp, zoals die er nu ligt voor het park op de hoek van de Daalhuizerweg en de Arnhemsestraatweg in Velp, is een lange termijn visie voor het park Daalhuizen. Het behelst verschillende onderdelen die over een termijn van 10 tot 15 jaar gerealiseerd zouden kunnen worden.

Enkel voor het aanleggen van wadi’s is in eerste aanleg budget beschikbaar gesteld. Maar voor de overige delen van het ontwerp is dat budget er nog niet. De geraamde kosten van het park plan bedragen ongeveer 600.000,- euro.

Geen goede afspraken
In het kap plan zijn 34 bomen opgenomen die moeten wijken voor de realisatie van het ontwerp. In fase 1 wil de gemeente al 26 van de in totaal 34 bomen kappen. Dit was volgens buurtbewoners niet de afspraak. Door het aanbrengen van de linten om de te kappen bomen hebben ze dit visueel gemaakt.

Acht bomen
Initiatiefnemer Daniel Doornberg zegt hierover: “Wij willen dat de gemeente enkel de acht bomen kapt die in eerste aanleg nodig zijn voor de realisatie van de twee wadi’s.

De aanleg wadi’s zou fase 1 bevatten. Nu worden andere fases met bijbehorende kap onder fase 1 gebracht. Immers: daar alleen is er nu budget voor en zal het watermilieu van het park ten goede komen.

Voor de realisatie van resterende onderdelen (o.a. padenstructuur, “huisplaats” etc.) is er nu geen budget en zal het vele jaren op zich laten wachten. Het kappen voor herstel zichtlijnen zou ons inziens pas plaats moeten vinden op het moment er budget is voor het realiseren van de ”huisplaats” (bloementuin). Het kappen wordt dan direct gevolgd door de realisatie van een ander onderdeel van het plan.

De gemeente pleegt een kaalslag in park Daalhuizen en laat dat verminkt achter, vinden de actievoerders. “Onze vrees is dat daardoor het park geleidelijk aan verwaarloosd gaat worden.”

De gemeente Rheden laat weten sinds het begin van de plannen met buurtbewoners in gesprek te zijn geweest. “Dat waren meerdere gesprekken. We willen met park Daalhuizen terug naar de situatie zoals die vroeger was”, zegt woordvoerder Gerda Peters. Daalhuizen had ooit een open karakter.

Peters: “Er zijn 40 jaar geleden bomen geplant die er eigenlijk niet thuishoren.” Rheden heeft voor de parkreconstructie in Velp landschapsarchitect Peter Verhoeff uit Amersfoort in de arm genomen. De bomenkap staat voor dit najaar gepland.