Toezicht en handhaving Rheden voldoet niet: ‘Schaamrood op kaken’

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – Het beleid voor toezicht en handhaving in de gemeente Rheden voldoet niet aan wettelijke eisen en kwaliteitscriteria. Bij gebrek aan sturing bepalen medewerkers zelf hun werkzaamheden. Dat concludeert de rekenkamer in haar rapport. “Ik las het met schaamrood op de kaken”, erkent fractievoorzitter Magda Rook (GPR Burgerbelangen).

Doelstellingen en prioriteiten zijn zo algemeen geformuleerd dat deze te weinig houvast bieden, zien de onderzoekers. Zoals: we richten ons op risicovolle activiteiten. Hierdoor bepalen medewerkers vaak zelf hun werkzaamheden en maken daarin eigen keuzes, zegt het rapport. Evaluatie van de uitvoering zou te weinig hebben plaatsgevonden en plannen zijn niet actueel. “Het totaalbeeld over het beleid is niet heel positief.”

‘Waan van de dag’
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) zouden vooral zijn aangesteld om de grootste ergernissen van burgers aan te pakken. Er bestaan ‘taakaccenten’ als drank en horeca, jeugd en groen. Maar daarbinnen hebben ze veel vrijheid, volgens de onderzoekers. Voor bijvoorbeeld bouw- en woningtoezicht is het vooral ‘de waan van de dag die bepaalt’.

De pakkans is klein in Rheden, constateert de rekenkamer. Dat kan potentiële overtreders in de kaart spelen omdat juridische handhaving steeds meer een ‘laatste redmiddel’ wordt. Bestuurlijk zou er te weinig sturing zijn: dan moet er weer strikter en dan weer milder opgetreden worden. Dat is lastig voor medewerkers, menen de onderzoekers. Het kan volgens hen namelijk leiden tot willekeur. Bij inwoners en bedrijven zou dat het goed naleven van regels kunnen verminderen.

‘Raad niet geïnformeerd’
Ook de gemeenteraad heeft hierin te weinig kaders gesteld, valt te lezen. Raadsleden zouden hun controlerende taken onvoldoende hebben uitgevoerd. Zo zijn zij jarenlang niet geïnformeerd over toezicht en handhaving en hebben daar ook niet om gevraagd.

De raad wordt onder meer geadviseerd om duidelijker zijn rol te kiezen en kaders te stellen. Het college moet het beleid actualiseren, doelstellingen monitoren en prioriteiten aangeven, vinden de onderzoekers. Ambtenaren zouden de afstemming met betrokken partijen moeten verbeteren.

De gemeenteraad besloot dinsdagavond unaniem om alle aanbevelingen over te nemen. “Maar we moeten ons afvragen waarom deze nodig waren en we dit niet zelf eerder hebben opgepakt”, concludeert fractievoorzitter Tim Endeveld (GroenLinks).

College herkent beeld niet
Het college was in zijn reactie kritisch op de rekenkamer. In het ‘hoofdzakelijk negatieve beeld’ kon het zich niet vinden. Ook zou een goede onderbouwing van de constateringen onderbreken. De rekenkamer reageert terug dat de conclusies op basis van een grondige analyse tot stand zijn gekomen. Toch benadrukt wethouder Dorus Klomberg na vragen van de gemeenteraad alle aanbevelingen echt te omarmen.

Het bericht Toezicht en handhaving Rheden voldoet niet: ‘Schaamrood op kaken’ verscheen eerst op Studio Rheden.

Door: Mediapartner Studio Rheden – Redactie