‘Schoonmaakbedrijf goede aanvulling thuiszorg Rheden’

Foto: Pixabay

DE STEEG – Gemeente Rheden is in maart gestart met de proef ‘Hulp bij het Huishouden’. Dit betekent dat in bepaalde gevallen een schoonmaakbedrijf wordt ingezet voor hulp bij het huishouden. Voorheen werden uitsluitend thuiszorgmedewerkers ingezet, ook voor huishoudelijk werk.

Hoewel er nog een aantal zaken verbeterd moet worden, blijkt uit de tussentijdse evaluatie dat deze hulp wel voldoet en een goede aanvulling is op het bestaande ondersteuningsaanbod voor inwoners.

Bij de tussentijdse evaluatie is goed gekeken naar de doelen die vooraf gesteld zijn. Bij de eindevaluatie wordt hier nog een keer naar gekeken en worden bovendien de ervaringen van de inwoners meegenomen om te bepalen of de gemeente verder gaat met het inzetten van een schoonmaakbedrijf waar dat kan.

Niet alles ging goed
In het eerste halfjaar ging niet alles goed. De proef zou starten voor inwoners met een nieuwe aanvraag en niet voor inwoners die al ‘Hulp bij het Huishouden’ hadden en van wie de indicatie moest worden verlengd. Helaas is dat in een aantal gevallen niet goed gegaan. Dat was niet de bedoeling en gebeurt nu ook niet meer volgens de gemeente.

Wethouder Gea Hofstede: “In een tijd waarin de financiën van de gemeente onder druk staan, proberen we nieuwe oplossingen te vinden om ervoor te zorgen dat onze inwoners, die dat (even) niet meer zelf kunnen in een schoon en leefbaar huis kunnen blijven wonen. Hiervoor zijn pilots nodig zoals deze om te kijken wat er mogelijk is. Zo kunnen we hulp blijven bieden aan onze inwoners die dat nodig hebben.”