Inwoners leggen ruim 250.000 euro in voor zonneveld in Dieren

Inwoners leggen ruim 250.000 euro in voor De Bocht Foto: Constans Pos

DIEREN – Net voor de kerst werd het mogelijk om vanaf 250 euro mede-eigenaar te worden van Zonneveld De Bocht in Dieren. En daarin was veel interesse. Inmiddels zijn ruim 1000 participaties via de Cooperatie Rijn en IJssel uitgegeven. Met deze stand is het zeker dat het zonneveld binnenkort een feit wordt.

Via de gemeente Rheden is ook 650.000 euro beschikbaar gekomen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Samen met de inwonersbijdragen betekent het dat de financiering rond is.

Het Zonneveld wordt aangelegd op het voormalige bedrijventerrein ‘Du Commerce’ aan de Spankerense weg en de Ambachtstraat in Dieren. Van de zijde van omwonenden zijn geen bezwaren naar voren gekomen, sterker, men heeft in gesprekken aangegeven neutraal of blij te zijn met het gebruik van het terrein voor opwek van zonne-energie.

Het zo snel volstromen van de inwonersbijdrage heeft de initiatiefnemers blij verrast. Het is de eerste keer dat zij een dergelijk project ontwikkelden.

Anne Jansen en Joke Hofstee van Dieren-zuid klimaatactief zijn er blij mee: “Het succes van De Bocht maakt het mogelijk meer te ondernemen in Dieren en omgeving.”

Door: Mediapartner Studio Rheden