Waar komen zonnevelden en windmolens in de gemeente Rheden?

Foto: Martin de Jongh

DE STEEG – De gemeente Rheden wil graag via zonnevelden en windmolens op een duurzame manier energie op wekken in de gemeente. De vraag is waar dat zou kunnen. Inwoners van Rheden mogen ook hun mening geven. Dit kan tot en met 14 februari via de website Rheden.nl.

De gemeente wil graag vastleggen aan welke eisen de samenwerking tussen een initiatiefnemer, omwonenden, andere belanghebbenden en de gemeente moet voldoen. En zeker ook hoe aan die eisen voldaan kan worden. Daarvoor stelt de gemeente Rheden het beleidskader ‘Samen Energie Opwekken’ op

De gemeente Rheden vindt het belangrijk dat projecten voor zonnevelden en windenergie samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden worden opgestart en uitgevoerd. In mei 2021  buigt de gemeenteraad zich hierover en neemt zij hierover een besluit.

Rheden: “Het is immers van belang dat inwoners zich kunnen vinden in de eisen en hoe die opgepakt kunnen worden. Op www.rheden.nl/seo zijn de documenten te vinden. Inwoners en andere belangstellenden kunnen hun reactie en inhoudelijk input, suggesties en ideeën over de inhoud tot en met zondag 14 februari mailen.” Kijk hier voor meer informatie.

Dorus Klomberg, wethouder Duurzaamheid en Klimaat: “We moeten allemaal ons steentje bijdragen om te zorgen voor minder CO2 uitstoot. Ook het opwekken van duurzame energie moeten we samen realiseren. Daarom is het belangrijk dat we bij het opstellen van de kaders weten hoe onze inwoners hierover denken. Uw inbreng en bijdrage is daarom erg belangrijk!