Een leuk lokaal initiatief in Velp? Geërfden Velp introduceert De beslisboom

Foto: Geërfden Velp

VELP – Stichting Geërfden van Velp gaat met haar tijd mee en heeft een nieuw instrument bedacht om subsidies te verdelen: ‘De beslisboom’.

Geërfden van Velp is een eeuwenoud instituut dat gronden bezit en beheert. Het vermogen dat hieruit voortvloeit is ondergebracht in een fonds met als doel het bevorderen van maatschappelijke belangen van de inwoners van Velp.

Bij de aanvraag van een financiële bijdrage uit het Geërfdenfonds geeft de Beslisboom direct duidelijkheid over de belangrijkste voorwaarden waaraan het moet voldoen voordat de Commissie van Beheer een definitieve eindbeslissing neemt.

Met deze Beslisboom hoopt de Commissie de ontwikkeling van nieuwe initiatieven vanuit en voor de Velpse gemeenschap te stimuleren. Hierbij gaat de voorkeur uit naar meer natuurgerichte of educatieve projecten.

Door financiële bijdragen uit dit Geërfden fonds worden jaarlijks diverse initiatieven mogelijk gemaakt zoals evenementen, boekuitgaven, concerten, restauraties, kunstwerken, educatieve projecten, etc.

De Beslisboom en de bijbehorende uitleg is te vinden op de website van de Geërfden van Velp.