Rheden verwacht financieel tekort over 2021

Foto: Kasper Siebrands

DE STEEG – Rheden verwacht op dit moment een tekort van 800.000 euro over de financiën van 2021. In de begroting was rekening gehouden met een overschot van 1,6 miljoen. Het tekort zit hem in extra kosten voor de zorg.

Dat blijkt uit de zomerrapportage 2021 waarover de gemeenteraad op 29 juni vergadert. In de rapportage geven burgemeester en wethouders inzicht in de afwijkingen op de begroting en kijken ze vooruit naar het verwachte financiële resultaat over dit jaar.

De kosten voor de huishoudelijke verzorging lijken op dit moment een miljoen hoger uit te vallen, voor de WMO en Jeugd is dit 300.000 euro en 600.000 euro. Bij deze tegenvaller is nog geen rekening gehouden met eventueel extra geld vanuit het Rijk. Onder andere voor Jeugdzorg wordt nog extra geld naar gemeenten overgemaakt, maar het is nog onduidelijk hoeveel dit is. De gemeente verwacht dat het extra geld voldoende is om het tekort op te vangen en neemt daarom nu nog geen aanvullende maatregelen.