Raad Rheden wil unaniem betere voorbereiding van college

Raad Rheden wil unaniem betere voorbereiding van college Foto: Studio Rheden

DE STEEG – De raadsleden van Rheden willen unaniem dat het college vergaderstukken eerder levert en beter communiceert. Dinsdagavond werd door de voltallige gemeenteraad een motie ingediend die unaniem werd aangenomen.

Dat stukken niet op tijd of niet geleverd worden de communicatie slecht is, is niet iets van vandaag of gisteren. Werkgroep Jaarrekening deed kort geleden opnieuw de oproep om de stukken volgende keer op tijd en compleet te krijgen zodat een goed en onderbouwd advies gegeven kan worden.

Nu ontbrak de goedkeuring van de accountant en kwamen sommige stukken pas op de dag dat het advies gegeven moest worden. Het was niet de eerste keer dat de voorzitter van de werkgroep opriep om eerder met de benodigde stukken te komen.

Een paar weken later ontstond er opnieuw commotie in de gemeenteraad toen de kadernota besproken werd. Opnieuw waren stukken niet geleverd en was de communicatie daarover niet goed. Vooral raadslid Linda Nieuwenhoven van GroenLinks maakte zich daar toen boos over.

College belooft beterschap
Tijdens de betreffende raadsvergaderingen beloofde het college van burgemeester en wethouders al beterschap. Deze toezegging was onvoldoende voor de raadsleden en zij dienden dinsdagavond bij monde van ChristenUnie-fractievoorzitter Hendri Witteveen een motie in om hun verzoeken kracht bij te zetten.

Namens het college was burgemeester Carol van Eert het eens met het feit dat stukken op tijd geleverd moeten worden en dat de communicatie op orde moet zijn. “We zijn er mee bezig en we willen de motie uitvoeren. Ook wij zijn ontevreden met de gang van zaken, maar het is een moeilijk en ingewikkeld probleem.”

Dat bleek even later tijdens de vergadering. VVD-fractielid Sjir Hanssen wilde duidelijkheid over een punt bij de jaarrekening en kreeg dat na vragen aan wethouder Gea Hofstede. Hanssen: “Ik had liever gezien dat u dit in de stukken schrijft en niet ergens in een regel in paragraaf 4.1.6.4.”

Wethouder Dorus Klomberg reageerde daarop met “dat staat op pagina 23”, en dat was tegen het zere been van Hanssen. “Duidelijk zijn, dat is wat we moeten willen en waar we het al de hele avond over hebben.”

Door: Mediapartner Studio Rheden