Financiële situatie Rheden ontwikkelt zich positief

Financiële situatie Rheden ontwikkelt zich positief Foto: Studio Rheden

DE STEEG – De financiële situatie van de gemeente Rheden ziet er veel positiever uit dan waarmee eerder dit jaar rekening werd gehouden. Wethouder Dorus Klomberg van Financiën laat trots weten dat hij er vertrouwen in heeft dat de begroting eind dit jaar budgetneutraal kan worden afgesloten. Aanvankelijk leek Rheden af te koersen op grote tekorten.

Dat blijkt uit de herfstrapportage die burgemeester en wethouders aanbieden aan de gemeenteraad. In deze rapportage geeft het college inzicht in de actuele cijfers. In de zomerrapportage werd enkele maanden geleden nog rekening gehouden met een negatief resultaat van € 797.000. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is op dit moment 256 duizend nadelig en het college verwacht dat het tekort in de loop van dit jaar naar nul kan worden teruggebracht.

In deze herfstrapportage zijn de effecten verwerkt van de meicirculaire van het rijk. Daarin staat dat de regering extra geld vrijmaakt voor alle Nederlandse gemeenten omdat zij veel meer moeten uitgeven aan de Jeugdzorg. Daarbij komt dat door de coronapandemie steeds meer jongeren last hebben van psychische problemen. Rheden ontvangt voor de aanpak van de problemen in de Jeugdzorg een extra bedrag van ruim € 1,2 miljoen uit het gemeentefonds.

Orde op zaken
Wethouder Klomberg: “Het rijk heeft nu eindelijk goed gekeken naar wat er nodig is. Het college stelt de raad voor om deze aanvullende middelen volledig beschikbaar te stellen voor de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg.” De gemeenteraad bespreekt dit op 14 september en neemt op 28 september een besluit hierover.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Rheden te maken gehad met flinke financiële tekorten. Volgens wethouder Klomberg is de gemeente inmiddels goed op weg om orde op zaken te hebben. “Binnen het sociaal domein hebben we meer zicht gekregen op de kosten, we krijgen extra geld van het rijk en we hebben maatregelen genomen op het gebied van efficiency. “We gaan richting een neutrale begroting. Er ligt nu een goed fundament voor de toekomst.”

Foto: Kasper Siebrands

Het bericht Financiële situatie Rheden ontwikkelt zich positief verscheen eerst op Studio Rheden.

Door: Mediapartner Studio Rheden