Zorgen en blijdschap: Velp gaat tijdelijk 130 vluchtelingen opvangen

Foto: Studio Rheden

VELP – Burgemeester Carol van Eert heeft dinsdagavond omwonenden van het pand op de Arnhemsestraatweg 348 in Velp ingelicht over het plan om hier vooralsnog voor drie jaar vluchtelingen op te vangen. Het gaat om ongeveer 130 vluchtelingen.

Velpenaren die op een informatiebijeenkomst waren reageerden volgens de burgemeester soms blij en soms bezorgd. Sommigen zijn blij dat de gemeente de verantwoordelijkheid opneemt om vluchtelingen op te vangen. Anderen waren bezorgd over wat er gaat veranderen in de buurt.

Bekijk de video hieronder. De tekst gaat daaronder verder.

Zorgen en blijdschap onder bewoners
De gemeente koos ervoor om eerst de omwonenden te informeren en daarna pas in gesprek te gaan met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Van Eert: “Voordat we met het COA praten, vind ik het belangrijk om eerst de directe omwonenden te informeren over de tijdelijk opvang van vluchtelingen. Zowel voor de buurtbewoners als voor de vluchtelingen is het belangrijk om hier op een prettige manier met elkaar samen te leven.”

Het gesprek met het COA gaat nu over de vraag onder welke voorwaarden ze de vluchtelingen in Velp kunnen huisvesten. “De eerste geluiden van het COA zijn dat hier hoofdzakelijk mensen komen die al een status hebben en hier in de gemeente of buurgemeente ook woning krijgen”, zegt de burgemeester. Doordat deze vluchtelingen al in Velp zitten, kan de gemeente sneller kijken naar opleiding en werk. “En ze kunnen zich al thuis gaan voelen.”

Vraag opvanglocaties stijgt
Het pand waar de vluchtelingen in worden ondergebracht, is in 2016 al geschikt gemaakt voor opvang van circa tweehonderd asielzoekers. Omdat dit achteraf niet meer nodig bleek, zijn er in 2018 arbeidsmigranten gehuisvest. Nu de vraag naar opvanglocaties voor vluchtelingen toeneemt, wil de eigenaar van het onderkomen op Arnhemsestraatweg 348 hier vluchtelingen opvangen. Dit plan sluit goed aan bij de wens van de gemeente Rheden om de arbeidsmigranten meer te spreiden over de verschillende dorpen.

De opvang van vluchtelingen in Velp is tijdelijk. Uiteindelijk wil de eigenaar van het pand op deze plek aan de Arnhemsestraatweg (in de verre toekomst) een appartementencomplex bouwen.