In onze provincie gaan we door luchtvervuiling elf maanden eerder dood

Uitstoot door rook. Foto ter illustratie. Foto: Pixabay

– Inwoners van Gelderland gaan door luchtvervuiling gemiddeld elf maanden eerder dood dan wanneer er helemaal geen luchtvervuiling zou zijn. Dat stellen de drie Gelderse GGD’en na onderzoek. De luchtvervuiling veroorzaakt onder meer hart- en vaatziekten en longaandoeningen.

De gezondheidsdiensten concluderen dat de luchtkwaliteit nog nergens in onze provincie voldoet aan de internationale normen. De luchtkwaliteit is de laatste decennia wel fors verbeterd. Vooral de uitstoot van industrie en verkeer daalde enorm. Maar de uitstoot van houtstook en veeteelt, daalde niet. De onderzoekers keken hierbij naar de blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxiden.

‘Meer doen tegen houtstook en landbouw’

De regio Arnhem-Nijmegen en de regio Foodvalley hebben de slechtste luchtkwaliteit. In het noorden van de provincie is de luchtkwaliteit relatief het best, maar niemand in Gelderland woont in schone lucht.

De GGD’en vinden dat er meer nodig is tegen luchtvervuiling door houtstook en landbouw. Ze vinden dat daar een taak ligt bij gemeenten, bedrijven en ook inwoners zelf. Die zouden vuurkorf en open haard uit moeten laten en vaker de fiets moeten pakken in plaats van de auto.