Krijgen we straks horeca op het terrein van de oude steenfabriek in Rheden?

Steenfabriek Rheden Foto: Studio Rheden

– Kun je straks lekker op een terrasje genieten op het terrein van de oude steenfabriek in Rheden met uitzicht op de IJssel? En komt er ook nog een strandtent en een windmolen? Wat is de eigenaar van de voormalige steenfabriek in Rheden allemaal van plan?

De invulling van het terrein lijkt na 25 jaar weer een stapje dichterbij te komen. De gemeente Rheden wil dit nu gaan onderzoeken samen met OmRo Vastgoed Velp BV, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

OmRo Vastgoed Velp BV is de eigenaar van het terrein en de gebouwen van de voormalige steenfabriek De Groot in Rheden.

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Deze vier partijen willen samen gaan werken aan het verbeteren van de waterveiligheid, het ontwikkelen van de natuur en het geven van een nieuwe bestemming aan het hooggelegen terrein (onder andere de plek waar nu de oude steenfabriek staat).

Hierbij is er ook ruimte voor horeca faciliteiten, dag- en verblijfsrecreatie en (kleinschalige) opwekking van duurzame energie.

Wethouder en lid stuurgroep Rivierklimaatpark Ronald Haverkamp: “Over het terrein voormalig Steenfabriek De Groot is al heel veel gesproken de afgelopen jaren en er zijn veel plannen voorbij gekomen. Ik ben blij dat er na 25 jaar eindelijk een ontwikkeling kan plaatsvinden op dit terrein. Vooral de mogelijkheid om voorzieningen in de sfeer van recreatie en toerisme toe te voegen is een geweldige stap. Ik heb goede hoop dat we nu op de juiste weg zijn en dat er daadwerkelijk iets moois gaat gebeuren met dit braakliggende terrein. ”

Samengaan van doelen en belangen

OmRo Vastgoed Velp BV is eigenaar van het terrein en zoekt naar mogelijkheden voor herontwikkeling die aansluiten bij overheidsbeleid en de visie op rivier, klimaat en natuur. De voormalige steenfabriek is een onderdeel in de plannen voor Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Door samen te werken worden de belangen van de verschillende samenwerkingspartners nu met elkaar verenigd. Deze nieuwe intentieovereenkomst tussen alle partijen moet leiden tot een gezamenlijk integraal detailplan die de basis vormt voor het bestemmingsplan en de vergunningaanvragen. Vervolgens is het de bedoeling dat deze plannen ook nog worden uitgevoerd.

Meerjarenplan

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking tussen gemeentes Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten.

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is de afgelopen jaren een plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een rivierpark te realiseren. Dit plan wordt de komende jaren samen met belanghebbenden in detail uitgewerkt, waarin toegankelijke uiterwaarden de klimaatextremen kunnen opvangen.

Wethouder Haverkamp denkt ook aan een hotel, vakantiehuisjes, restaurant en een transferium.

Daarnaast is er ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Door het Rivierklimaatpark is het totale gebied klaar voor de toekomst.

Door: Martin Slijper, Mediapartner Studio Rheden