Burgerberaad G1000Rheden gestart

G1000 Rheden. Foto: Rheden

– Ruim 400 mensen uit de gemeente Rheden waren afgelopen zaterdag te vinden in Sporthal Theothorne voor de start van het Burgerberaad G1000Rheden. Ze gingen daar met elkaar in dialoog over de vraag: Hoe wordt Rheden CO2-neutraal voor 2040?

Het Burgerberaad vindt plaats op initiatief van de gemeenteraad van Rheden. Via een amendement stelde zij in juni 2021 vast dat een onafhankelijk Burgerberaad in het leven geroepen zou worden. Het Burgerberaad wordt begeleid door de onafhankelijke stichting G1000.nu.

Begin mei is er een loting geweest om te bepalen wie er werd uitgenodigd voor het Burgerberaad. Behalve gelote inwoners, doen aan de G1000Rheden ook mensen vanuit de overheid, werkgevers en vrijdenkers mee: Rhedenaren die binding hebben met het onderwerp en daarom willen meedoen.

Op de Burgertop afgelopen zaterdag spraken de deelnemers elkaar steeds in kleine groepen. Zo kregen ze de kans om met allerlei andere Rhedenaren van gedachten te wisselen over wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente.

G1000 Rheden – Foto: Rheden

Hoe ziet de rest van het proces eruit?

Veel deelnemers die meedoen aan het Burgerberaad G1000Rheden hebben zich ook opgegeven voor het Burgerforum op 7 juli. Dan werken de mensen verder aan de onderwerpen die op de Burgertop zijn gekozen. In september en oktober zijn er nog twee bijeenkomsten om de voorstellen samen verder uit te werken. In november komen alle deelnemers van de Burgertop van 25 juni nog eens bij elkaar om de voorstellen te bekijken en daarover hun stem uit te brengen Daarmee wordt het Burgerakkoord bepaald – de uitkomst van het Burgerberaad.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Het College van B&W en de gemeenteraad van Rheden hebben allebei aangegeven de resultaten van het Burgerberaad te willen overnemen. Als partner van de G1000Rheden verplichten ze zich om het Burgerakkoord serieus te nemen. Ze zeggen toe om voorstellen ofwel over te nemen in beleid en uitvoering, ofwel helder uit te leggen waarom sommige onderdelen niet worden overgenomen. Ook allerlei belangrijke lokale organisaties zijn zo’n partnerschap met de G1000Rheden aangegaan. Zij zeggen ook toe zich in te spannen om het Burgerakkoord te helpen realiseren.