Harderwijkerweg in Dieren moet op de schop

Flitspaal Dieren. Foto: Robert Goelmohamed

– De gemeente Rheden gaat de Harderwijkerweg in Dieren laten renoveren. Zowel de stoepen en het asfalt vanaf de Imboslaan tot en met de Prinses Beatrixstraat zijn niet meer in goede staat. Ook de inrichting is aan verbetering toe. Gemeente Rheden heeft een aannemersbedrijf opdracht gegeven om vanaf 22 augustus onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de asfaltverharding, riolering en trottoirs.

In maart stond de ‘Ik buurt mee!’ keet op het kruispunt Wilhelminaweg / Harderwijkerweg. Hier konden inwoners vragen stellen en reageren op de ontwerptekeningen. Het ontwerp is dankzij de input van de bewoners uit Dieren nu definitief.

Voorgenomen werkzaamheden

Alle stenen, tegels en trottoirbanden worden vernieuwd over een stuk van 1.7 km. De ligging van de rijbaan en de inrichting van de weg verandert niet volgens de gemeente. Ook de riolering blijft liggen. Wel wordt een gedeelte van het riool van binnenuit verstevigd en worden slechte aansluitleidingen vervangen. Verder worden er maatregelen genomen om de weg aan te passen aan het huidige verkeer. Op een aantal plekken wordt een plateau aangelegd en worden kruisingen aangepast. Fietsstroken worden verbreed en op verschillende plekken komt meer groen.

Wethouder Dorus Klomberg: “De Harderwijkerweg is een belangrijke verbindingsweg in Dieren. Ik ben blij dat we hier gaan werken aan optimalisatie van de infrastructuur en aan meer groen in de buurt.”

Wanneer starten de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten op 22 augustus bij de Harderwijkerweg ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan. Van daaruit wordt gewerkt in 7 bouwfasen richting het kruispunt met de Imboslaan. Het werk duurt tot en met eind 2022 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat de hele Harderwijkerweg onbereikbaar is.

Dierenaren kunnen zich verder laten informeren op 14 juli tijdens een informatiebijeenkomst tussen 16.00 uur en 18.00 uurop de hoek van de Nieboerstraat en de Harderwijkerweg.

Harderwijkerweg Dieren – Foto: Google Maps