Rheden gaat minder maaien voor betere biodiversiteit

Minder maaien voor betere biodiversiteit. Foto: Rheden

– Het Britse initiatief No Mow May (Maai niet in mei) krijgt ook in Nederland steeds meer volgers. Ook Rheden gaat een aantal grasvelden minder vaak maaien. Daardoor krijgen kruiden en wilde bloemen meer kans om tot bloei te komen. ‘Bloemrijk gras’ draagt bij aan een betere biodiversiteit.

Bloemrijk gras is gras waarin ook kruiden en wilde bloemen groeien, zoals klaver, madelief, boterbloem en paardenbloem. Bloemen en kruiden trekken insecten, bijen en vlinders aan en zijn van essentieel belang voor hun voortbestaan.

Minder maaien

De gemeente gaat veel grasvelden nog maar twee keer per jaar maaien (in juni en november) in plaats van 25 keer. Het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor neemt het aandeel bloemen en kruiden geleidelijk aan toe en ontstaat er bloemrijk gras. In bloemrijk gras bloeien het hele jaar door verschillende bloemen en kruiden.

De afgelopen drie jaar deed de gemeente al ervaring op met bloemrijk gras. Inmiddels wordt 8 hectare openbaar groen beheerd als bloemrijk gras. Dit jaar komt daar nog eens 8 hectare bij en in de toekomst nog eens 9 hectare, zo meldt de gemeente. Uiteindelijk wil de gemeente er naartoe dat de helft van alle gazons (51 hectare) bloemrijk gras wordt. Geschikte plekken voor bloemrijk gras zijn de grotere gazons en het gras langs de watergangen. Op speelplaatsen en trapvelden houdt de gemeente het gras kort.

Wethouder Dorus Klomberg: “Minder maaien levert meer bloemen, planten en uiteindelijk bijen, vlinders en andere insecten op. Minder maaien is dus goed voor de biodiversiteit.”

Bekijk hier waar minder gemaaid wordt in de gemeente Rheden.

Rheden gaat minder maaien voor betere biodiversiteit – Foto: Rheden

Ook Natuurmonumenten maait op plaatsen waar dat nodig is pas na 15 juni. “Maai je de berm te vaak of te vroeg, dan komen de kruiden tussen het gras niet tot bloei. Zonder bloeiende planten is er geen bloemzaad voor het volgende seizoen. En geen nectar voor de insecten die in de berm leven. Zonder insecten is er ook geen voedsel voor jonge vogels. Zo hangt alles met elkaar samen in de natuur.

Door te vaak of te vroeg te maaien neemt de biodiversiteit af en leven er minder planten en dieren in je buurt. Dat kan anders door bijvoorbeeld in plukjes te maaien of bepaalde stukjes in de berm te laten staan. Daar groeit de natuur van.”

Zie ook: Maai niet in mei