Spoorovergang Wilhelminaweg in Dieren gaat weer open

Spoorovergang Wilhelminaweg in Dieren gaat weer open. Foto: Martin Slijper

– De Oranjebuurt in Dieren ligt al weken open. De werkzaamheden zijn al op 13 juli begonnen op het Wilhelminaplein. En sinds 22 augustus hebben inwoners van Dieren er ook last van want toen ging de spoorwegovergang ook dicht. Maar die gaat nu weer open.

De werknemers begonnen met hun werkzaamheden op het Wilhelminaplein naast de Wilhelminaweg. Hier is een hemelwaterbuffer gerealiseerd van 18 bij 53 meter en een hoogte van 1,20 meter onder de grond.

Overtollig regenwater uit de wijk wordt hier straks via een aparte hemelwaterafvoer naar het krattenveld geleid, waar het de tijd heeft om rustig in de bodem te zakken. Op die manier wordt wateroverlast in de wijk voorkomen en verdroging van de bodem tegengegaan.

De Wilhelminaweg in Dieren wordt in verschillende fases onder handen genomen en is dan gedeeltelijk niet toegankelijk voor verkeer. Er werd de afgelopen weken gewerkt aan het wegvak net achter de spoorwegovergang tot Gazelle. Dit duurt tot en met 23 oktober. Daarom was de spoorwegovergang de afgelopen weken ook gesloten.

Oranje Nassaustraat

Nu de spoorwegovergang weer open gaat zullen de werkzaamheden op 2 oktober verder gaan in de Oranje Nassaustraat. De bestaande riolering wordt vervangen door een nieuw gescheiden rioolstelsel, waarbij een nieuw hemelwaterriool wordt aangelegd. In dertien straten in de Oranjebuurt in Dieren wordt het asfalt verwijderd en de riolering volledig vernieuwd en daarnaast worden de straten opnieuw ingericht. De nieuwe verharding in de rijbaan en trottoirs worden uitgevoerd in gebakken stenen. Op de website Oranjebuurtmee.nl is meer informatie te vinden over de reconstructie van de wijk.

De herinrichting van de Oranjebuurt gaat tot eind 2024 duren. De totale kosten van het project bedragen 7,5 miljoen euro. Rheden heeft hiervoor een bedrijf buiten de gemeente benaderd. De Liemers Wegenbouw uit Zevenaar heeft samen met GWW Ingenieurs uit Dieren de verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Spoorovergang Wilhelminaweg in Dieren gaat weer open – Foto: Martin Slijper