Advies: ook subsidie voor paardenhouders om wolf buiten te houden

Wolf in de Gelderse natuur. Foto: Jan Bruil

– De provincie moet de subsidie verruimen waarmee maatregelen kunnen worden genomen om de wolf buiten de deur te houden. De subsidie moet voor heel de provincie gelden en voor alle hoefdieren. Dat is een advies van de Gelderse Wolvencommissie.

Dat advies betekent dat ook paardenhouders subsidie kunnen aanvragen voor wolfwerende maatregelen, zoals een hek. De commissie noemt de huidige subsidievoorwaarden te beperkt en ook te vrijblijvend. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat de wolfwerende maatregelen nog zeer beperkt worden genomen.

“De subsidieregeling is te beperkt in vergoedingen voor onderhoud en te vrijblijvend omdat het niet beschermen van dieren geen gevolgen heeft”, schrijft de commissie. Het voorkomen van wolvenaanvallen is volgens haar de sleutel om maatschappelijke onrust te voorkomen.

Beheerlobby is ‘voor de lange termijn’

De provincie Gelderland lobbyt om de beschermde status van de wolf te verlagen zodat het beheer van de wolf mogelijk zou worden. Maar dat is volgens de commissie niet genoeg om de onrust te voorkomen. “De uitkomst is onzeker en levert pas op de lange termijn mogelijk iets op.”

Het Gelders college wil eerst het advies bestuderen voor ze met een reactie komen. “Maar preventie en beheer zijn allebei nodig in de aanpak van de wolf in Gelderland”, reageert gedeputeerde Harold Zoet. “Rasters bieden geen honderd procent garantie, maar ze werken wel degelijk. Tegelijkertijd is het nu dweilen met de kraan open. Inwoners verwachten dat we op tijd kunnen ingrijpen, dat is nodig om onrust te verminderen. Het moet preventie en beheren zijn”, zegt Zoet in een schriftelijke reactie.