Onderzoek naar 4 scenario’s voor Gelders Museum

Provincie Gelderland. Foto: Gelderland.nl

– Provincie Gelderland maakt plannen voor een Gelders Museum waarin de provincie onderzoekt hoe een Gelders museum eruit kan zien. Daarvoor kijkt de provincie naar 4 verschillende mogelijke scenario’s. Het onderzoek van Gedeputeerde Staten is naar verwachting in de zomer klaar.

Gelderland is een provincie met een rijke geschiedenis en met veel en toonaangevend (wereld)erfgoed. Een van de uitgangspunten voor een Gelders Museum is dat het een aanvulling moet worden op de bestaande Gelderse musea.

De provincie onderzoekt nu welke vorm van het museum het meest geschikt is. Daarbij zijn er de volgende opties:

1. Het Gelders Museum krijgt een eigen gebouw.
2. Het Gelders Museum sluit aan op, en wordt gehuisvest door, een bestaand museum.
3. Het verhaal van Gelderland wordt verteld in de vorm van een (reizende) tentoonstelling.
4. Het Gelders Museum krijgt een digitale vorm.

Volgens de provincie is er al ‘veel enthousiasme voor het Gelders Museum’. De provincie ontvangt van verschillende kanten ideeën en suggesties, waaronder mogelijke plekken voor het museum. Bij de verdere uitwerking van de plannen krijgen de ideeën die bij de provincie binnenkomen ook een plek.

Opmerkelijk aan het onderzoek dat nu loopt, is dat het nog niet gaat over de mogelijke locaties of wat er precies in een Gelderse Museum te zien zou moeten zijn.

Erfgoed Gelderland

Provincie Gelderland wil bij het maken van de plannen en bij het onderzoek de bestaande musea betrekken. Bij het opzetten en uitvoeren van dit onderzoek werkt de provincie samen met Erfgoed Gelderland, de provinciale ondersteuningsinstelling op het gebied van erfgoed en musea.