Veranderingen op de Veluwe: Een integrale aanpak vereist

Veluwezoom Foto: Studio Rheden
Veluwezoom Foto: Studio Rheden

RHEDEN – Het gaat niet goed met de Veluwe. Het natuurgebied lijdt onder stikstof en er is te weinig water. De problemen moeten worden opgelost door oplossingen te zoeken voor de hele Veluwe, en niet meer alleen voor kleine stukjes.

Verdroging, verzuring en een teveel aan stikstof zijn de voornaamste oorzaken dat het slecht gaat met de Veluwe, concludeert de Ecologische Autoriteit (EA).

De EA, een onafhankelijke partij, beoordeelt de staat van alle beschermde natuurgebieden in Nederland en kijkt of er voldoende maatregelen worden genomen om de natuur te verbeteren. In de EA zitten mensen met veel kennis van de natuur, zoals wetenschappers en natuurbeheerders. Maar niemand is verplicht om de adviezen van de EA over te nemen.

Edelherten, damherten en reeën op de Veluwe – Foto: Natuurmonumenten

Op de Veluwe gaat het volgens EA ook slecht door bestrijdingsmiddelen, versnippering en dieren die het gebied kaal eten. En het gaat erg slecht met onder meer de beuken-eikenbossen met hulst. Die zijn sterk verzuurd door het vele stikstof, soms zelfs twee tot drie keer zoveel dan wat planten aankunnen. De stikstof wordt aangevoerd vanuit de lucht en door het grondwater. Omdat de grote hoeveelheid stikstof van buiten het gebied komt, moeten daar maatregelen genomen worden.

Het is al veel langer bekend dat het volgens wetenschappers dramatisch slecht gaat met de Veluwe. Mezenjongen breken door kalkgebrek hun pootjes in het nest en heidevlinders staan op de rand van uitsterven door stikstofvervuiling. Het wordt ook steeds stiller omdat je minder vogels hoort op de Veluwe.

Op plekken waar al wel maatregelen worden genomen, wordt niet altijd goed gekeken naar wat voor gevolgen die hebben voor andere delen van Nederlands grootste natuurgebied. Wat een goede maatregel is voor het ene gebied, kan een negatief effect hebben op een ander deel van de Veluwe.

Denk bijvoorbeeld aan een drooggevallen beek waar door maatregelen weer water door gaat stromen. Als dat als gevolg heeft dat een andere beek droogvalt, dan is dat dweilen met de kraan open. Daarom adviseerde de Ecologische Autoriteit deze week om bij het nemen van maatregelen naar de Veluwe als geheel te kijken.

Schotse hooglanders op de Veluwe – Foto: Martin Slijper