Gemeente zet mediator in bij conflicten tussen buurtbewoners

Koning Willem-Alexanderplein in Velp Foto: Martin Slijper
Koning Willem-Alexanderplein in Velp Foto: Martin Slijper

VELP – Gemeente Rheden heeft plannen om een nieuwe speeltuin en een wadi te realiseren op het Koning Willem-Alexanderplein in Velp. Deze plannen hebben echter geleid tot verdeeldheid onder de bewoners in de wijk, waardoor de gemeente nu mediation moet inzetten als oplossing.

Het conflict tussen twee grote groepen Velpenaren rondom het Koning Willem-Alexanderplein is zo hoog opgelopen dat bewoners tijdens een oriënterende vergadering de raadsleden van de gemeente Rheden hierover hebben geïnformeerd.

Burgerparticipatie

Camilo van Haastrecht sprak namens ruim 100 huishoudens in de buurt van het Koning Willem-Alexanderplein, terwijl Gerrit den Hartog uit Velp namens een tweede groep zijn standpunt uiteenzette. Den Hartog staat open voor verandering, maar vindt dat er nog geen sprake is geweest van burgerparticipatie. De gemeente zei tegen de bewoners dat het plan in beton was gegoten en er was niets meer aan te veranderen.

De gemeente had voor de nieuwe speeltuin zelfs een ontwerpcommissie ingeschakeld om tot een gezamenlijk ontwerp te komen, maar dit heeft ook geen positief resultaat opgeleverd bij de twee grote groepen Velpenaren.

Mediator

Volgens de VVD is de buurt inmiddels in twee groepen verdeeld. Daarom pleitte de partij afgelopen dinsdag tijdens een raadsvergadering voor de inzet van een mediator. De raadsleden hebben besloten dat de gemeente een onafhankelijke mediator mag inschakelen om de bewoners gedurende twee avonden bij te staan. Wethouder Dorus Klomberg gaf desgevraagd geen informatie over de mogelijke kosten.

Desondanks waren diverse raadsleden niet tevreden met deze oplossing, omdat zij vrezen dat dit in de toekomst een precedent kan scheppen. Maar er waren ook raadsleden tegen omdat ze het zelf ook wel kunnen oplossen. Met 14 stemmen voor en 11 stemmen tegen hebben de raadsleden besloten dat de gemeente een mediator moet inschakelen.