Ondanks verbreding A12 is de luchtkwaliteit beter

Foto: archief Studio Rheden

VELP – Ondanks de verbreding van de snelweg A12 tussen knooppunt Waterberg en Velperbroek is de luchtkwaliteit langs de snelweg juist beter geworden. Dat blijkt uit een rapport van de GGD Gelderland-Midden in opdracht van de gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem naar de luchtkwaliteit langs de snelweg.

Voordat Rijkswaterstaat begon met de verbreding werd er in 2010 een nulmeting gedaan. Na de verbreding van de A12 van 2×2 naar 2×3 rijstroken werd er opnieuw gemeten.

Volgens de GGD zijn de concentraties fijnstof, stikstofdioxide en roet afgenomen. De fijnstof daalde in deze periode met ongeveer een kwart, de stikstofdioxide met vijf procent en de concentratie roet met zelfs ruim dertig procent.

De verklaring van de daling is dat de luchtkwaliteit in heel Nederland de afgelopen jaren flink is verbeterd. De GGD ziet dat ook terug in deze meetresultaten.

Volgens de GGD liggen de concentraties nu nog steeds onder de normen. Wel stelt de GGD in het rapport dat ook onder de normen blootstelling aan luchtverontreinigingen schade aan de gezondheid veroorzaken, zoals luchtwegklachten en hart- en vaataandoeningen.

Om de luchtkwaliteit langs de A12 verder te verbeteren doet de GGD een paar aanbevelingen. De trajectcontrole opnieuw invoeren, verlagen van de maximumsnelheid en  geen woningen, scholen en kinderdagverblijven tussen 100 tot 300 meter van de snelweg.

Klik hier om het hele rapport te lezen. (pdf)