Wethouder Ronald Haverkamp: het jaar van verbeteringen

Wethouder Ronald Haverkamp. Foto: VVD Rheden

DE STEEG – Wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden blikt terug op 2016 en kijkt vooruit op 2017. Hoe ging het in de gemeente Rheden en wat gaat er in 2017 gebeuren.

Door wethouder Ronald Haverkamp

Het jaar 2016 zit er nagenoeg op. Het was een bijzonder jaar. Wereldwijd waren er helaas weer vele dieptepunten. De terroristische aanslagen zetten door, de nieuwe wereldleider heet Trump en Europa valt steeds verder uiteen.

Maar gelukkig zijn er economisch gezien veel positieve signalen. Het tekort op onze nationale begroting neemt af, de economie zit in de lift. Consumenten durven weer geld uit te geven. Oftewel, er is meer vertrouwen. De huizenmarkt zit flink in de lift, de hypotheekrente is historisch laag en de werkeloosheid daalt per dag.

Ook op lokaal niveau gaat het goed. De begroting van de gemeente Rheden sluit naar jaren van tekorten en bezuinigingen weer met een positief saldo. De lokale belastingen zijn extreem laag in vergelijking met andere gemeenten (in Rheden is de belasting in 2016 per inwoner gemiddeld 350 euro en in heel Gelderland E400). Op 44.000 inwoners scheelt dat dus zo’n 2,2 miljoen euro. Financiële middelen die onze inwoners nu lekker zelf kunnen besteden.

Vooruitkijkend zal 2017 een spannend jaar worden. Wordt het een ramp met Trump aan de macht of juist een zegen? Wat gaat er gebeuren met onze nationale verkiezing in maart 2017? Zal Europa een eenheid worden?

Op lokaal niveau zal het een oogstjaar moeten worden. Klimaatvraagstukken zullen voortvarend opgepakt worden. Hoewel dit vraagstuk voor velen een ver van mijn bedshow is zullen we hier flink op investeren. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

Wat gaan we doen met de renovatie van het gemeentehuis? De voorbereidingen voor een nieuw zwembad in Velp zullen voortvarend opgepakt worden. Participatie met onze inwoners zal nog verder doorgevoerd worden. We zullen gaan starten met wijkbudgetten. Een spannend traject. Immers, we willen dit graag als overheid, maar willen onze inwoners dat ook?

Traverse Dieren zal steeds meer zichtbaar worden. De veiligheid van onze inwoners zal nog meer een aandachtspunt worden. In 2017 gaan we een nieuw afvalinzamelingssysteem vaststellen. Onder het motto afval is geen afval, maar zijn grondstoffen die we weer kunnen gebruiken. We gaan starten met het opknappen van onze bedrijventerreinen.

Binnen het sociale domein zullen we door zoveel mogelijk onderwerpen aan elkaar te koppelen flinke stappen moeten zetten om onze kwetsbare doelgroepen mee te nemen in de samenleving. Zorgpunt is en blijft het aantal uitkeringsgerechtigden. En natuurlijk zullen we er weer voor zorgen dat de financiën op orde blijven en de lokale lasten beperkt blijven.