Inwoners mogen iedere maand in gesprek met de gemeenteraad van Rheden

Foto: Studio Rheden

DE STEEG – Inwoners van gemeente Rheden kunnen vanaf dit jaar iedere maand in gesprek met de gemeenteraad. Iedereen die in gemeente Rheden woont of werkt, kan een onderwerp op de agenda zetten.

Deze onderwerpen komen in zogenaamde rondetafelgesprekken aan bod tijdens oriëntatieavonden. Die vinden altijd op dinsdagavond plaats. Met deze persoonlijke gesprekken wil de gemeenteraad beter inspelen op thema’s die in de samenleving spelen. Via www.rheden.nl/gemeenteraad kunnen mensen een rondetafelgesprek aanvragen.

Naast het invoeren van rondetafelgesprekken gaat de gemeenteraad ook anders vergaderen. In het vervolg start de raad vooraf aan de vergadering om 19.30 uur met het stellen van vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

De werkelijke vergadering begint dan een half uur later om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 23.00 uur. Als de raad niet alle onderwerpen kan behandelen, maakt ze de vergadering de volgende dinsdagavond af.