Gemeente Rheden houdt een evaluatie over het Innovatiefonds in Kanstanjelaan 13 Velp

Foto: Studio Rheden

VELP – In Kastanjelaan 13 is op donderdagavond 16 maart van 19.00 uur tot 22.00 uur een evaluatieavond over het innovatiefonds. De bedoeling van het innovatiefonds is het aanmoedigen van ideeën om het zorgaanbod te verbeteren. Het doel van deze avond is inzichten te delen en het proces te evalueren. Maar ook om te kijken naar verbeteringen voor de toekomst. Belangstellenden zijn van harte welkom om daar over mee te praten.

Voor 2015 en 2016 hebben de gemeenten Rheden en Rozendaal een Innovatiefonds in het leven geroepen. In die 2 jaar zijn er in totaal 72 aanvragen om subsidie ingediend voor een project en zijn er 28 toegekend. Een aantal hiervan loopt nog en 16 zijn er afgerond. Deze projecten en de gevolgde werkwijze gaan nu geëvalueerd worden.

Op 16 maart vindt een presentatie plaats van de projecten in hoofdlijnen en een uitgebreidere presentatie van één van de meest succesvolle projecten uit de eerste ronde. Verder zijn er enkele stands om met partijen over hun organisatie of project door te praten. Aanwezig die avond zijn: indieners van de gesubsidieerde projecten, vertegenwoordigers uit de bereikte doelgroepen, de adviescommissie, raadsleden van Rheden en Rozendaal en enkele beleidsmedewerkers van de beide gemeenten.

De evaluatie vindt plaats op interactieve wijze. De uitkomsten zijn belangrijk voor het uitzetten van de lijnen voor de toekomst. Want één ding is voor de beide gemeenten wel duidelijk: de noodzakelijke vernieuwingen houden niet op na 2016.