Maatregelen om eeuwenoud grondwater te behouden

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

ELLECOM – Het Waterschap Rijn en IJssel kan deze zomer beginnen met de werkzaamheden om de verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard bij Ellecom en De Steeg tegen te gaan. De rechtbank heeft alle bezwaren ongegrond verklaard.

In de Havikerwaard worden sloten en beken zoals de Oude Ruitersbeek en Middelste Beek ondieper gemaakt en dammen en duikers worden aangepast. Er wordt een vispassage aangelegd en een oude meander wordt hersteld.

Daardoor stijgt de grondwaterstand en biedt zo meer tegendruk aan het uit de Veluwe afkomstige kwelwater, waardoor meer kwelwater in de bronbossen omhoog komt.

Eeuwenoud grondwater

In de bronbossen komt eeuwenoud grondwater omhoog. Het water passeerde in het verleden allerlei kleilagen en heeft daardoor een unieke samenstelling.

Als er niet genoeg grondwater in het bos naar boven komt verzuurt het bos langzaam. Dan verdwijnen de kenmerkende soorten als slanke sleutelbloem, goudveil, bittere veldkers en knikkend nagelkruid, meldt het waterschap.

Gras en bramenstruiken krijgen dan de overhand, het bos wordt minder bloemrijk en eentoniger. Ook voor vogels betekent een zure bodem dat er minder voedsel voorhanden is. Om de waarde van dit bos te behouden is het dus volgens waterschap belangrijk dat de kwel naar het bronbos sterker wordt.