Bevrijding van Dieren wordt herdacht bij herdenkingskruis in Carolinepark

Foto: Pixabay

DIEREN – Op donderdag 13 april (72 jaar da dato) wordt er een herdenking gehouden voor de bevrijding van Dieren. De locatie is het herdenkingskruis in het Caroliniepark in Dieren

Om 13.30 uur houdt burgemeester Petra van Wingerden een toespraak. Tot 14.15 uur zijn er tal van kransleggingen. Leerlingen van twee scholen lezen gedichten en/of verhalen voor.

Na de kranslegging volgt het defilé langs het monument waarbij leerlingen en belangstellenden een bloem of iets wat zij zelf hebben gemaakt bij het kruis leggen en respect tonen.

Een ieder is van harte welkom bij deze bijeenkomst van Herdenken, Vieren en Herinneren.