Een coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks, Rheden geeft het goede voorbeeld

Foto: Omroep Gelderland

RHEDEN – Formateur Edith Schippers heeft er een behoorlijke kluif aan. Hoe vorm je van VVD, D66, CDA en GroenLinks een regering? Misschien doet ze er goed aan de komende dagen eens een bezoek te brengen aan het gemeentehuis in Rheden. Daar zitten deze vier partijen (inclusief de ChristenUnie) namelijk al zeven jaar in het college.

‘Het is gewoon heel belangrijk dat je met z’n allen een bepaalde visie deelt’, vertelt Bert de Lange (CDA) bij Omroep Gelderland. ‘We hadden toen we begonnen allemaal een duidelijk beeld van de gemeente die we wilden: sociaal, met een sterke sociale economie, groen et cetera.’

‘Bij de onderhandelingen hebben we dus gekeken naar waar onze gezamenlijkheid zit. Wat willen we allemaal gerealiseerd zien?’, vult Constans Pos (GroenLinks) aan. ‘En dan is het dingen aan elkaar gunnen, zonder dat er een uitruil plaatsvindt.’

Lastige onderwerpen

‘En natuurlijk waren er lastige onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld het klimaatbeleid’, gaat Krista den Hertog (D66) verder. ‘We hebben toen met elkaar doorgesproken hoever elke partij ging. Dus bij de één lag de focus meer op het realisme en de ander het idealisme. Toen zijn we goed in het midden uitgekomen op deze onderwerpen.’

Jaap Uithof (VVD): ‘Essentieel was ook dat we naar onze inwoners luisterden en met ze optrokken. En dat we het met ze deelden als er dingen op een andere manier georganiseerd werd. We trokken de zaken uit de politieke hoek.’

Tip

Het viertal heeft ook nog een tip voor de landelijke partijen: ‘Probeer een onderwerp partijoverstijgend uit te diepen. Onze inhoudelijke bijeenkomsten werden bijvoorbeeld door twee personen van verschillende partijen georganiseerd. Daardoor kwam er meer samenhang tussen de partijen en vertrouwen.’