Een jointje op straat? Rheden wil het verbieden

Foto: Pixabay

DE STEEG – De gemeente Rheden wil blowen op straat verbieden. Het gaat om een verbod in de bebouwde kom. Voor alcohol geldt dit verbod al.

Burgemeester en wethouders willen een mogelijk verbod eerst toetsen, staat in een beleidsnota. Verder wil de gemeente investeren in voorlichting aan jongeren op scholen en aan hun ouders.

Medewerker op scholen aanspreekpunt

Rheden bekijkt of in overleg met scholen een medewerker als aanspreekpunt voor alcohol en drugs kan fungeren. Bij die persoon zouden zowel leerlingen als hun ouders terecht kunnen. Ook overweegt de gemeente in te zetten op jaarlijkse trainingen voor professionals en betrokkenen om alcohol- en drugsproblemen onder jongeren te herkennen.

Uit cijfers van de politie zou blijken dat de overlast door drugs in Rheden in de afgelopen jaren is toegenomen. De gemeente beschikt over cijfers uit 2016. Jongeren gebruiken vooral softdrugs en dat leidt soms tot een verslaving.

Rheden weet niet hoe groot het drugsprobleem binnen haar gemeentegrenzen is. ‘Gebruikers maken dit niet snel openbaar en ouders met kinderen die drugs gebruiken zijn bang voor een stigma’, schrijft de gemeente in de beleidsnota.

In Rheden meer gebruik van drank en drugs

Verder meldt ze: ‘Waar de cijfers de laatste jaren een daling laten zien van het algehele gebruik van alcohol en drugs, merken professionals in de gemeente Rheden dat er steeds meer wordt gebruikt.’

De gemeente heeft zich tot doel gesteld dat het gebruik van soft- en harddrugs ten opzichte van die analyse in 2016 is gedaald. Voor alle inspanningen is 35.000 euro beschikbaar.

‘Geen coffeeshops’

In Rheden zijn geen coffeeshops toegestaan. En B en W van Rheden voelen er weinig voor coffeeshops binnen hun gemeentegrenzen te hebben. ‘Het vestigen van een coffeeshop brengt [ook] met zich mee dat je makkelijker aan drugs kunt komen en dat je drugs dus ook makkelijker kunt door verkopen (bijvoorbeeld aan minderjarigen). […] Het enige voordeel van een coffeeshop in Rheden is dat gebruikers meer zichtbaar zijn en er daardoor een gevoel van controle is. Dit weegt niet op tegen de risico’s.’

De gemeenteraad van Rheden neemt 30 mei een besluit over de plannen.