Leerlingen gebruiken voor het eerst het DierenMetDierenBingoSpel

Foto: Studio Rheden

DIEREN – Het DierenMetDierenBingoSpel is vrijdagmiddag officieel geopend door groep 6 van de basisschool de Vlinder in Dieren. Het spel is voor alle leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 op basisscholen in de gemeente Rheden beschikbaar. Het spel is een intitiatief van Stichting Dieren voor Dieren.

Met het schoolpakket wil de stichting laten zien hoe mooi Dieren is en hoe de geschiedenis van het dorp in elkaar zit. Het spel zit in een koffer en bestaat uit drie delen.

Met een speurtocht kunnen kinderen zoeken naar beelden, gebouwen en andere bijzondere plekken in de omgeving. In korte filmpjes kunnen de kinderen zien hoe hun opa en oma vroeg naar school gingen, werkten, naar de kermis gingen en sporten. Andere lesmaterialen kunnen in de huidige lessen geschiedenis, kunst en cultuur gebruikt worden.

Foto: Studio Rheden

De scholen kunnen op eigen initiatief het programma uitbreiden met een bezoek aan de Mariatoren, het Hof te Dieren of een oversteek maken met de pont. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met deze instellingen en ondernemers en de scholen kunnen hiervoor direct contact opnemen met de betreffende instanties.

De leerlingen van de Vlinder mochten vrijdag als eerste aan de slag met het spel. Na een wandeling van ongeveer 1,5 uur werden de kinderen in Villa 14 ontvangen door een dertigtal genodigden. Alle kinderen kregen een medaille en een ijsje.

Foto: Studio Rheden

Daarna werden vier kinderen en hun juf door wethouder Constans Pos van gemeente Rheden in een rondetafelgesprek ondervraagd over hun ervaringen. Als een ware Jeroen Pauw bespeelde de wethouder zijn tafel en de zaal.

Het Bingospel is voor alle scholen gratis aan te vragen. Het complete pakket wordt door de stichting kosteloos beschikbaar gesteld. Scholen kunnen het pakket aanvragen via de website www.dierenmetdieren.nl.