Bijzondere archeologische vondsten tijdens sloopwerkzaamheden in Velp Zuid

Foto: gemeente Rheden

VELP – Aan de Beltjeshofstraat in Velp zijn nederzettingen uit de IJzer-, Brons- en Romeinse tijd ontdekt. Een meter onder de grond liggen huisplattegronden, waterputten, greppels en ander materiaal, zoals aardewerk.

De nederzettingen werden ontdekt tijdens graafwerkzaamheden. Een archeologisch onderzoeksbureau doet hier nu onderzoek. Woningcorporatie Vivare start dit najaar met de bouw van vijftig nieuwe woningen aan de Beltjeshofstraat. Daardoor kan de nederzetting niet bewaard blijven.

Volgende week ligt het archeologisch onderzoek tijdelijk stil. De aannemer kan dan de laatste woningen slopen en de bestrating weghalen. Half september wordt het archeologisch onderzoek weer hervat.

Vivare en de gemeente Rheden denken erover na om de plaats van de opgravingen een dag open te stellen voor bezoekers. Belangstellenden kunnen dan uitleg krijgen over de nederzettingen. Wanneer dit gebeurt, maken de gemeente en Vivare nog bekend.

Het is niet de eerste keer dat Velp te maken heeft met opgravingen. In 2008 was in Velp-Elsweiden ook een opgraving. Toen werden huisplattegronden uit de vroege-IJzertijd en de Romeinse tijd en resten van laatmiddeleeuwse bewoning aangetroffen. Experts verwachten dat in Velp in de toekomst meer opgravingen plaatsvinden.