Hoe ziet Dieren er in 2030 uit?

Foto: Studio Rheden

DIEREN – Hoe ziet het dorp Dieren er in 2030 uit? Die vraag staat centraal tijdens een gebiedsconferentie op woensdagavond 29 november. Inwoners, ondernemers en organisaties van Dieren zijn uitgenodigd mee te praten over de toekomst van hun dorp.

De gebiedsconferentie is een van de stappen om te komen tot een structuurvisie. In deze visie gaat beschreven worden hoe Dieren er in 2030 uit kan zien en hoe de gemeente dat gaan doen.

Onder de noemer ‘Mijn dorp van morgen’ werkt de gemeente Rheden sinds de zomer van 2017 aan een nieuwe structuurvisie voor Dieren. Als eerste stap zijn al 20 interviews gehouden met diverse bewoners,
ondernemers en organisaties om te kijken wat er leeft in Dieren en welke vraagstukken er zijn.

Tijdens de gebiedsconferentie wil de gemeente samen met de aanwezigen ideeën ophalen en oplossingen bedenken voor deze vraagstukken. Inwoners, ondernemers en organisaties van Dieren zijn welkom op de de conferentie die wordt gehouden op woensdag 29 november in zalencentrum Theothorne, Callunaplein 77 in Dieren. De avond begint om 19.00 uur maar om 18.45 uur staat de koffie en thee al klaar.

Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 26 november door een e-mail te sturen naar mijndorpvanmorgen@rheden.nl met vermelding van naam en contactgegevens.
Na aanmelding krijgen zij enkele dagen voor de conferentie een uitgebreid programma toegestuurd.