Kasteel Middachten op toonbeeldenlijst van interieurensembles

Foto: Middachten

DE STEEG – Er zijn monumenten waarbij gebouw, interieur en inventaris écht een geheel vormen: ‘interieurensembles‘. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op de kaart gezet. Kasteel Middachten is ook op deze ‘toonbeeldenlijst‘ geplaatst.

Nederland kent vele bijzondere monumenten met een inrichting die daar nauw mee samenhangt. De architect ontwierp niet alleen het gebouw zelf, maar ook de meubels, het tafelzilver en de lampen.

Veel interieurs echter zijn in de loop der tijd gegroeid. Dit culturele erfgoed wordt ‘interieurensemble’ genoemd. Middachten is daarvan een voorbeeld, omdat het interieur altijd op Middachten is gebleven en de inventaris in de loop der eeuwen organisch is gegroeid.

Middachten is door vererving overgedragen en op dit moment in handen van de 25ste heer van Middachten. De (kwetsbare) inboedel is in 2009 overgedragen aan de stichting kasteel Middachten om zo kasteel en inboedel als een eenheid te bewaren.

Het kasteel is regelmatig opengesteld en vrijwel het gehele jaar met groepen te bezoeken. Kijk voor meer informatie www.middachten.nl.