Hoe ziet Dieren er in 2030 uit? Gemeente start met internetpeiling

Foto: Studio Rheden

DIEREN – De gemeente Rheden is gestart met een internetpeiling over de toekomst van Dieren. Deze peiling is één van de stappen om te komen tot een nieuwe structuurvisie voor het dorp.

In deze visie gaat beschreven worden hoe Dieren er in 2030 uit kan zien en hoe de gemeente dat gaan doen. Onder de noemer ‘Mijn dorp van morgen’ werkt de gemeente Rheden sinds de zomer van 2017 aan een nieuwe structuurvisie voor Dieren. Als eerste stap zijn al 20 interviews gehouden met diverse bewoners,
ondernemers en organisaties om te kijken wat er leeft in Dieren en welke vraagstukken er zijn.

De volgende stap was het bedenken van oplossingen en het ontwikkelen van ideeën voor de opgehaalde vraagstukken. Hiervoor was er eind november een gebiedsconferentie. Meer dan zestig inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties gingen tijdens deze conferentie met elkaar in gesprek over de toekomst van Dieren.

Een deel van de ideeën en oplossingen die daar naar voren zijn gekomen, worden nu voorgelegd in een internetpeiling. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun mening geven via www.mijndorpvanmorgen.nl. Dit kan tot en met dinsdag 6 maart.