Een fietsbrug over de IJssel? Geen luchtfietserij, maar serieuze optie

Foto: Martin de Jongh

RHEDEN / WESTERVOORT – De aanleg van een fietsbrug over de IJssel, een mogelijke verplaatsing van betonfabriek Struyk Verwo Infra in Westervoort en het beter bevaarbaar maken van de rivier. Die opties worden genoemd in en een notitie over de inrichting van de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek, die de stuurgroep Rivierklimaatpark IJsseloord heeft gepresenteerd.

Het verbeteren van de waterveiligheid door dijkversterking en rivierverruiming is een van de uitgangspunten. Het afgelopen jaar bogen onder andere de vijf gemeenten in het gebied, de provincie, Rijkswaterstaat en ruim 125 bewoners, agrariërs en ondernemers zich over de vraag hoe de uiterwaarden er uit kunnen gaan zien. De ideeën en wensen zijn verwerkt in vier gebiedsschetsen voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort.

‘Verplaatsing betonfabriek niet goedkoop’

In één van die schetsen wordt verplaatsing van betonfabriek Struyk Verwo in Westervoort geopperd. De gemeente heeft met de 3 Westervoortse bedrijven in het gebied, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een gezamenlijke visie ontwikkeld, ‘die ruimte biedt voor zowel water als natuur, recreatie en economie. Mogelijke verplaatsing van Struyk Verwo is in deze visie als optie meegenomen, maar niet direct aan de orde.’, aldus de gemeente Westervoort. Wethouder Theo Kampschreur: ‘Zeker is wel dat een mogelijke verplaatsing van Struyk Verwo niet goedkoop zal zijn en het lijkt daarom niet uitgesloten dat dit in de eindafweging van het uiteindelijk vast te stellen voorkeursalternatief ook een rol zal spelen.’

Een ander idee is de aanleg van een fietsbrug, die recreatiegebied Rhederlaag en de Posbank met elkaar moet verbinden. Daarvoor zijn twee locaties in beeld: bij de Verlengde Oranjeweg in Rheden of tussen de steenfabrieksterreinen De Groot en Koppenwaard.

Ook het beter bevaarbaar maken van de IJssel voor de beroepsscheepvaart wordt genoemd. Op sommige plaatsen kunnen schepen elkaar nauwelijks passeren. Door het inkorten van de kribben kan dit opgelost worden.

Uiterwaarden vanaf 2022 aangepakt

‘Er zijn veel wensen en ideeën ingediend, die laten zien dat de betrokkenheid groot is.’, zegt de voorzitter van de stuurgroep Rivierklimaatpark, Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. ‘We gaan als stuurgroep samen met alle partners en de mensen uit het gebied op basis van het milieuonderzoek een gezamenlijk toekomstperspectief formuleren’. Er is vanuit het Rijk en de provincie geld beschikbaar voor het project, maar het bedrag dat er in gestoken wordt, is nog niet bekend. Dat hangt ervan af voor welke maatregelen wordt gekozen. Het definitieve plan kan naar verwachting vanaf 2022 worden uitgevoerd.