Taalhuis Veluwezoom zoekt vrijwilligers voor VoorleesExpress

Foto: IKC De Holtbanck

DIEREN – Stichting VoorleesExpress is onlangs met de eerste 11 gezinnen en vrijwilligers in de gemeente Rheden gestart. Twintig weken lang wordt bij deze gezinnen voorgelezen, gezongen en worden er taalspelletjes gedaan met de kinderen, omdat ze een taalachterstand hebben.

Maar de stichting is voor het volgende seizoen, dat start in september, nu al op zoek naar vrijwillige coördinatoren en voorlezers die dan willen meedoen. Die kunnen zich aanmelden via school, de peuterspeelzaal of het consultatiebureau.

Coördinatoren begeleiden gedurende het seizoen vijf voorlezers en vijf gezinnen, bewaken het project en vormen de spil tussen de gezinnen, voorlezers en projectleiding. Ze schrijven verslagen over de voortgang en sturen de voorlezers aan. Kijk voor meer info op www.taalhuisveluwezoom.nl.