Natuurontwikkeling Velperwaarden in maart 2019 klaar

Foto: Martin de Jongh

VELP – In het gebied tussen de Beemd en voormalig River Stone terrein zijn werknemers sinds kort druk bezig met uitgraven en verplaatsen van zand. De planning is om rond 15 maart 2019 klaar te zijn met de herinrichting van de Velperwaarden.

Het doel is om een gevarieerde uiterwaarden natuur te maken. Het terrein wordt in “terrassen” afgegraven (dus telkens met stapjes op een andere hoogte) om variatie in vollopen bij hoogwater te krijgen.

Foto: Martin de Jongh

“Er komt dan ook verschil in mate van neervallen van slibdeeltjes, en daar zal de plantenrijkdom weer door variëren. Het gebied zal beheerd worden als glanshaverhooiland (of de ontwikkeling daar naar toe), een type grasland dat alleen gemaaid wordt en thuis hoort in deze uiterwaarden. De vogelrijkdom zal door het beheer en de variatie ook toenemen”, aldus Rutger Munters van natuurmonumenten.

Foto: Martin de Jongh

“De beek die in het gebied loopt zal ook natuurvriendelijker worden ingericht. Breder en met meer glooiende oevers, plasdras etc. De toplaag van het gebied wordt voor een deel gebruikt voor het aanleggen van nieuwe kades, de rest wordt weggereden. Onder de toplaag zit klei die gebruikt kan worden voor stenen. Die klei wordt daar dan ook voor hergebruikt en afgevoerd naar steenfabrieken.”

Foto: Martin de Jongh

Veldexcursie
Op vrijdag middag 5 oktober is er een veldexcursie voor geïnteresseerden. Er wordt dan ter plaatse meer uitgelegd over het project en de werkzaamheden van de aannemer.

Foto: Martin de Jongh
Foto: Martin de Jongh