MS Fonds in Dieren zoekt nieuwe coördinator

Foto: Pixabay

DIEREN – De huidige coördinator Corrie Koenen van het MS Fonds in Dieren heeft besloten om haar werkzaamheden als coördinator te beëindigen. Daarom zoekt het MS Fonds nu een nieuwe vrijwillige coördinator die dit jaar de coördinatie van de collecteweek samen met Corrie organiseert.

Met  de opgedane ervaring kan de nieuwe coördinator in 2019 de taak als coördinator zelfstandig vervullen. In totaal is de coördinator ongeveer zeven dagdelen in een periode actief. Het coördinatorschap kan ook samen door twee vrijwilligers worden gedaan. Kijk voor meer info op Radaruitvoering.nl.

Het MS Fonds is er voor mensen met MS, een ziekte van het centrale zenuwstelsel die meer dan 16.000 mensen in Nederland treft. Het is belangrijk dat in de toekomst in Dieren het collecteren voor het MS Fonds kan worden gecontinueerd. Hoewel er momenteel voldoende collectanten zijn voor het MS Fonds, zijn extra collectanten altijd welkom.