Dierenbegraafplaats Spankeren stuit op ambtelijke molens

Foto: Studio Rheden

SPANKEREN – Melkveehouder Timo Burgers uit Spankeren is al enige tijd bezig om zijn bedrijf uit te breiden met een begraafplaats voor dieren, de eerste in zijn soort in de gemeente Rheden. Hij wil op deze manier in een bijzondere maatschappelijke behoefte voorzien, omdat hij geen voordeel ziet in het melken van nog meer koeien.

De omgeving is enthousiast en de ideeën zijn uitgewerkt, maar de nieuwigheid rondom de lokale regelgeving in deze zorgt bij de gemeente voor een zekere stagnatie in de besluitvorming.

Nadat vier jaar geleden het eerste contact met de gemeente plaatsvindt, wordt er een paar jaar later in samenwerking een dure omgevingsvergunning aangevraagd. Wanneer deze toch niet in het bestemmingsplan blijkt te passen en weer moet worden ingetrokken, leidt dat begin dit jaar tot de gemeentelijke belofte om binnen een week een intentieverklaring inclusief begeleidende planschadeverhaalsovereenkomst over de uiteindelijke voorwaarden voor een bestemmingsplanwijziging op te stellen. Deze verklaring komt uiteindelijk acht maanden later en sindsdien is de status onveranderd.

Foto: Studio Rheden

In de loop der jaren zijn er steeds opmerkelijke aanpassingen gedaan aan de voorwaarden en vereisten. Het betreffende terrein dient bijvoorbeeld te worden onderzocht op niet gesprongen explosieven, terwijl er tot voor kort nog een varkensschuur stond.

Ook blijkt uit ingewikkelde berekeningen en bodemonderzoek naar o.a. zware metalen dat op een gepland strooiveldje jaarlijks maar tweeëneenhalve verstrooing mag plaatsvinden, waarna de toplaag dient te worden afgegraven. Al met al is er nog steeds goede hoop op een waardig geheel met een fraaie poort, beukenhagen en passende steentjes, en met ambtelijke bereidwilligheid als katalysator.